Green Deal Sportdomeinen

Vanuit de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Sport Vlaanderen, het Vlaams Instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid (ISB) en de Vlaamse Sportfederatie (VSF) is een Green Deal Sportdomeinen in de maak. Intussen hebben ook het PCS, ANB & Inverde en Vlakwa zich al bij het initiatief aangesloten.


Met deze Green Deal willen de initiatiefnemers oplossingen zoeken die zowel het hoogwaardig karakter van de sportinfrastructuur behouden en tegelijk zorgen voor een gezonde, milieuvriendelijke en klimaatbestendige sportomgeving. Deze Green Deal focust op het volledige sportdomein (open lucht): de sportvelden zelf en hun onmiddellijke omgeving (inclusief de parking).

De aanleg en het onderhoud van een buitensportterrein vergt kennis én een passie voor het veld. Het onderhoud moet zo zijn dat de functionaliteit en de veiligheid voor de spelers behouden blijven. Maar het onderhoud heeft door het gebruik van pesticiden, water en voedingsstoffen ook een impact op het milieu en de biodiversiteit. Daarom is kennis over aanleg en onderhoud, waterbeheer, de bodem en het bodemleven, het voorkomen van en alternatieven voor het gebruik van pesticiden van toenemend belang.

Meer info over de Green Deal Sportdomeinen vind je hier.