Gezocht: 12 miljoen euro voor renovatie van Wintertuin Laken

De serres van de Wintertuin op het koninklijke domein van Laken zijn dringend aan renovatie toe. De Regie der Gebouwen schat de factuur op 12 miljoen euro, maar beschikt niet over die middelen. “Het is hoog tijd dat de serre een grondige renovatie krijgt. Voor het te laat is”, waarschuwt Laurent Vrijdaghs, CEO van de Regie der Gebouwen, in de krant Le Soir.

Roestplekken en fragiele metalen structuren verraden dat het bouwwerk van architect Alphonse Balat binnenkort zijn 150e verjaardag viert.


Het volledige domein rond het Kasteel van Laken is voor 49 procent in handen van de staat, de resterende 51 procent behoort tot de Koninklijke Schenking. De voorbije jaren werden onder meer de Congoserre gerenoveerd.

De kosten voor de restauratie van de ‘Wintertuin’, de grootste van de serres, schat de Regie der Gebouwen op 12 miljoen euro. Daarmee kunnen de hoofdserre en de twee bijgebouwen binnen en buiten gerenoveerd worden, en blijven de zeldzame planten intussen intact. De werken zouden tussen 2021 en 2023 moeten plaatsvinden, maar het ontbreekt de Regie aan budget. De federale overheid kijkt sinds de zesde staatshervorming nauwgezet toe over de middelen die aan de koninklijke familie worden besteed, en dus ook op het onderheid van het koninklijk domein. Jaarlijks wordt daarvoor een enveloppe van 4 miljoen euro gereserveerd. “Maar we hebben al een aantal heel noodzakelijke ingrepen gebudgetteerd, bijvoorbeeld voor plafonds, sanitaire voorzieningen, waterrecuperatie en de slaapplekken van de militaire garde”, legt Vrijdaghs uit. Onmogelijk dus om de komende drie jaar het volledige budget te investeren in de Wintertuin. “We hopen dat de ministerraad met een budgettaire oplossing kan komen.” De Regie richt zich in eerste instantie tot Beliris, het federaal fonds voor projecten in Brussel.