Herinneringspark 2014-2018 krijgt internationale pluim

Het Herinneringspark 2014-2018 in de Westhoek is door het Landscape Institute in Boston uitgeroepen tot een van de tien beste landschapsprojecten die ‘beschadigde en verwaarloosde sites hebben ongevormd tot gezonde en prachtige landschappen’. De tien projecten zijn volgens het Landscape Institute voorbeelden hoe landschapsarchitecten erin slagen om verwaarloosde landschappen die ernstig beschadigd zijn door oorlog, industrie, infrastructuur of een natuurramp, een nieuwe betekenis te geven, zonder hun historische of culturele betekenis te negeren.

Het Herinneringspark 2014-2018 werd uitgewerkt door een Nederlands-Belgisch ontwerpteam binnen het project Erfgoed van de Groote Oorlog. Het Herinneringspark 2014-18 wil het WOI-landschap als determinerende en verbindende factor opnieuw aan de oppervlakte brengen om het te laten (her)ontdekken door bezoekers én bewoners. Het ontwerpteam, de tijdelijke vereniging Park 14-18, stond onder leiding van Geurst & Schulze architecten uit Den Haag en Lodewijk Baljon landschapsarchitecten uit Amsterdam, en werd bijgestaan door scenografe Terenja van Dijk, stedenbouwkundige Jan de Graaf, antropoloog Johan Meire en hoogleraar stedenbouw Pieter Uyttenhove.


Het landschap is de rode draad voor het Herinneringspark: doel is de vele losstaande relicten en sites te verbinden en de rol van het landschap te benadrukken en voelbaar te maken. Belangrijke landschappelijke sites worden versterkt en opgenomen in een netwerk. Deze sites worden ingezet om het verhaal van de oorlog en van het landschap te vertellen. Op de sites wordt, met een eenduidige stijl, door beperkte ingrepen in het landschap, zoals het openen van zichtlijnen, de aanleg van paden of de bouw van informatieboxen, een landschappelijke scenografie gegenereerd die een beter inzicht en een betere beleving van de oorlogshandelingen in relatie tot het landschap creëert. Deze inrichtingsprincipes worden in de studie toegepast op een 40-tal sites in de Westhoek.

De provincie West-Vlaanderen en de gemeentebesturen in de Westhoek, die van nabij betrokken waren bij de opmaak van het masterplan, hanteren de principes van het Herinneringspark 2014-18 als leidraad voor de inrichting van hun landschappelijke WO1-sites.

Meer info:

inhabitat.com/10-landscape-design-projects-that-turn-damaged-and-neglected-spaces-into-healthy-beautiful-environments/

www.vlaanderen.be/int/herinneringspark-2014-2018

www.slideshare.net/VIOE/presentatie-herinneringspark-jeroen-geurtst