Gent / Japanse tuin ingehuldigd op Blandijn

2016 is het ‘Jaar van Japan’ in Gent. Om de sterke band tussen Gent en haar Japanse zusterstad Kanazawa in de kijker te zetten, werd eind oktober een Japanse tuin ingehuldigd op de Blandijn, aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

De vriendschappelijke relaties tussen België en Japan bestaan intussen 150 jaar, en Kanazawa zelf is al 45 jaar een zusterstad van Gent. Reden genoeg om een tuin te schenken aan Gent, vond Kanazawa. Alle onderdelen, zelfs het grind, werden uit Japan overgebracht.


Wie eerder dit jaar de Gentse Floraliën heeft bezocht, zal de tuin misschien herkennen. Hij sierde toen de Bijlokesite. Na afloop van de Floraliën verhuisde de tuin naar de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte op de Blandijn.

Ransho

De tuin kreeg de naam ‘Ransho’, een verwijzing naar een uitspraak van de Chinese wijsgeer Confucius: “Zelfs de rivier zo groot als de Chinese blauwe rivier begint met een kleine stroom die niet veel dieper is dan een beker water.”

Qua compositie verwijst de tuin naar de stad Kanazawa en de Kenroku-tuin, legt professor Andreas Niehaus (Japanologie) uit. “De grote stenen staan symbool voor de oevers van een rivier en het grind stelt het water voor. De gele stenen verwijzen naar de ambachten in Kanazawa die in bladgoud gespecialiseerd zijn en staan tegelijkertijd voor het potentieel van creatieve uitwisselingen. De grote ronde steen met water is een miniatuur van het 21st Century Museum of Contemporary Art in Kanazawa, waarvan het ontwerp gebaseerd is op een bassin. Die steen staat voor creativiteit.”

Bron: UGent