Floraliën op zoek naar partners voor geld en ideeën

De Koninklijke Maatschappij voor Landbouw- en Plantkunde (KMLP) moet op zoek naar nieuwe partners om in 2020 een nieuwe editie van de Floraliën te kunnen organiseren. Het te lage bezoekersaantal en de hoge kosten van het nieuwe concept hebben de spaarpot leeg gemaakt.

De Gentse Floraliën keerden dit jaar terug naar hun roots: het cen­trum van de stad. De 35ste editie koos niet voor één locatie, maar trok een groen lint door het kunstenkwartier van de stad: het Sint-Pieters­plein, de Bijlokesite, de Leopoldskazerne en de Floraliënhal in het Cita­delpark, die speciaal voor de Floraliën deels werd gerestaureerd en veilig gemaakt.


Financiële put

De organisatoren rekenden op een kwart mil­joen bezoekers om het verhaal financieel rond te krijgen. Maar dat werden er uiteinde­lijk slechts 140.000. Een zeer dikke streep door de rekening. De terreurdreiging en het slechte weer kunnen ingeroepen worden als verzachtende omstandigheden voor dat lage bezoekersaantal.

“Maar we kunnen niet naast de cijfers kijken”, zegt Michel Vermaerke, die zijn mandaat als voorzitter van de Floraliën niet verlengt, in Het Nieuwsblad. “We zijn erin geslaagd om alle facturen te betalen, maar we hebben daarvoor wel diep in de reserves moeten tasten.” Zo moest de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw- en Plantkunde (KMLP) haar kantoren langs de Kortrijksesteenweg in Sint-Denijs-Westrem verkopen om de financiële put, naar verluidt meer dan één miljoen euro, te dichten.

Evaluatierapport

Een werkgroep die de voorbije maanden aan een evaluatierapport werkte, kwam tot het besluit dat het lang niet evi­dent is om de Floraliën nog te organiseren zonder bijkomende partners. Om een belevingsevenement op vier verschillende lo­caties op te zetten, moesten de organisato­ren een beroep doen op evenementenbu­reaus met logistieke ervaring. En zoiets kost geld.

Toch blijft de sector geloven dat de doelstel­lingen van de Floraliën ook na tweehonderd jaar nog relevant zijn: onder de vorm van ten­toonstellingen en evenementen de sierteelt­sector in al zijn aspecten promoten.

Tegen Pasen van volgend jaar wil de werk­groep met een meer uitgewerkte visie klaar zijn.

“Alleen moet de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw- en Plantkunde dat niet lan­ger in haar eentje doen. Ze moet een brug­functie uitoefenen en op zoek gaan naar in­vesteerders die het evenement een meer­waarde kunnen geven”, zegt een van de le­den van de werkgroep. “De sierteelt moet centraal blij­ven staan, het mag niet zomaar een commer­cieel evenement worden. Ooit was de KMLP een rijke maatschappij; nu is ze een maat­schappij die zal moeten bewijzen dat ze rijk aan verbeelding is.”

Bron: Agripress