Lezing / De Brusselse valleien als stadslandschap en ecosysteemdienst

Op maandag 5 november 2018 organiseert het CIVA in Brussel een debat tussen Dirk Lauwaet, die het heeft over stedelijke koelte-eilanden op het niveau van het gewest, en Pierre Vanderstraeten, die praat over Brusselse valleien als stedelijke landschappen die ecosystemische diensten ondersteunen. Samen met Xavier Pouria buigen ze zich over het belang van water om de stad af te koelen en zo het fenomeen van de warmte-eilanden aan te pakken. 

 


Dirk Lauwaet is researcher en PhD student VITO Urban Climate Service Centre. Pierre Vanderstraeten is vice-decaan UCL – Faculteit architectuur, architectonische ingenieurswetenschappen, stedenbouw LOCI. Xavier Pouria is expert klimatologische weerbaarheid bij Ecores.

De twee belangrijkste klimatologische risico’s voor het Brusselse gewest zijn overstromingen en warmte-eilanden. De stad kreunt onder de warmte. Tussen het centrum en de periferie ligt een gemiddeld temperatuurverschil van 3 à 4 °C. De warmte-eilanden zijn het gevolg van het vervangen van begroeide en doorlatende grond door gebouwen en niet-doorlatende bekledingen. Voorziet het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling en het Kanaalplan in een stedenbouwkundige strategie die toereikend is, om genoeg open ruimte te behouden en om meer groen te ontwikkelen, met het oog op meer luchtstromen in de dicht bebouwde gebieden?

We kennen de correlatie tussen stedelijke warmte-eilanden en de oppervlakte aan groene ruimten. Maar wat is de correlatie tussen warmte-eilanden en wateroppervlakken? Is het blootleggen van de Koreaanse Cheonggyecheon-rivier een voorbeeld voor de Brusselse waterlopen? Dalbodems hebben vandaag nog steeds een potentieel om de open ruimte te structuren, met gangen die we moeten ontzien en valoriseren om frisse wind door te laten. Is het geen tijd om een landschappelijke en ecosystemische visie te ontwikkelen op de Brusselse valleien als ecologische structuren?

De lezingen starten om 19u15 en gaan door in Het CIVA, Kluisstraat 55, 1050 Brussel.

Meer info op de website van CIVA.