Flitscontrole sociale inspectie in de groene sectoren

Op 14 september houdt de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) flitsacties in de groene sectoren.

Deze aangekondigde controles op de naleving van de sociale wetgeving beogen vooral een ontradend effect met als doel de overtreders ervan bewust te maken dat het risico om op inbreuken betrapt te worden reëel is. Die bewustwording moet op termijn leiden tot een mentaliteits- en gedragswijziging om de sociale wetgeving beter na te leven.


De gewone, onaangekondigde controles zullen uiteraard onverminderd blijven doorgaan en zware sociale fraude zal streng worden aangepakt.

Meer info via www.siod.belgie.be/nl/flitsacties