FEBESTRAL bundelt basiskennis hemelwaterinfiltratie [VIDEO]

Febestral, de vereniging van producenten van betonstraatstenen, heeft de basiskennis hemelwaterinfiltratie gebundeld in een film die ontwerpers inspireert om met geprefabriceerde betonverhardingen aan de slag te gaan.

Wateroverlast en overstromingen worden veroorzaakt door overvloedige regenval in een korte tijdspanne of door aanhoudende regen gedurende meerdere dagen. Het water laten infiltreren in de bodem lijkt een voor de hand liggende oplossing. Dat is niet altijd mogelijk, vanwege foute infrastructuur of te grote verharde oppervlakken.


De film toont de ruime waaier van mogelijk toepasbare producten in prefab beton. Ze kunnen eenvoudig geplaatst worden en maken een snelle infiltratie en/of efficiënte buffering met een vertraagde afvoer mogelijk. Er komen zowel oplossingen voor de openbare ruimte als voor de particuliere tuinmarkt aan bod. Het actief meewerken aan de beperking van wateroverlast is immers geen taak van de overheid alleen.

Door deze film raakt de kijker vertrouwd met een aantal parameters die een rechtstreekse invloed hebben op het eindresultaat. Denk maar aan de waterdoorlatendheid van de ondergrond en van de fundering, of aan de aard van de fundering in functie van de te verwachten belasting. De relevante regelgeving, correcte plaatsing, technische voorschriften en de meerwaarde van het BENOR-merk komen ook aan bod.

De film, die u kan vinden via de website van FEBE werd verwezenlijkt met de inhoudelijke en/ of financiële steun van (alfabetisch) AB-Roads, BENOR vzw, COPRO vzw, OCW-CRR, PROBETON vzw en FEBESTRAL en haar leden.