Factsheets van Vogelbescherming om stadsnatuur te verbeteren

De Vogelbescherming wil professionals bij stedelijke vernieuwingen en gebiedsontwikkelingen in de bebouwde kom in staat stellen om in een vroeg stadium van het planproces de stadsvogels te helpen. Daarvoor heeft de organisatie een nieuwe reeks factsheets ontwikkeld. Iedereen die betrokken is bij stedelijke vernieuwingen en gebiedsontwikkelingen binnen de bebouwde kom, kan er zijn voordeel mee doen.

Vogelbescherming wil zowel particulieren als professionals zoveel mogelijk in staat stellen om stadsvogels te helpen. Zij kunnen bijvoorbeeld neststenen of een vogelvide toepasssen bij nieuwbouw en renovatie of multifunctioneel ruimtegebruik. Ook groene daken, groene gevels en halfbestrating vergroten de kwaliteit van de stad als leefgebied voor vogels en mensen.


Er zijn factsheets over stadsvogels: gierzwaluw, huismus, huiszwaluw, oeverzwaluw, slechtvalk, spreeuw en zwarte roodstaart. Daarnaast zijn er factsheets over bedrijventerreinen, bermen en groenstroken, na-isolatie, nieuwbouw, sportvelden en straatbomen.

De factsheets Stadsvogels en maatregelen voor stadsnatuur zijn te vinden op de website van de Vogelbescherming.