Factsheet zet waarde van groenblauwe daken op een rij

Green Deal Groene daken heeft de prestaties van groenblauwe daken inzichtelijk gemaakt. De factsheet Facts&Values Groenblauwe Daken laat dakprestaties zo kwantitatief mogelijk zien.

De opstellers van de factsheet hebben zich gebaseerd op 30 wetenschappelijke bronnen. Binnen het samenwerkingsverband Green Deal Groene Daken werken waterschappen, gemeenten, gebouweigenaren, groen dakbedrijven en kennisinstellingen aan een hoger maatschappelijk rendement van groene daken.
Met groenblauwe daken worden groene daken bedoeld die onder de substraatlaag nog een extra laag hebben om regenwater op te slaan. Dergelijke daken worden ook wel polderdaken of retentiedaken genoemd. De factsheet laat de dakprestaties van deze multifunctionele daken zien, want slim ingerichte groene daken hebben veel voordelen.


Voordelen Groenblauwe Daken
Zo gaat een dergelijk dak twee keer zo lang mee en creëert het een extra gebruiksruimte. Een ander voordeel is dat bij neerslag deze 45 tot 70% verdampt. De planten op het dak verdampen de neerslag. Dit geeft verkoeling binnen en buiten, en zorgt dat er minder water van het dak afstroomt direct naar het riool. Door de verkoelende werking op het dak leveren zonnepanelen in combinatie met groen 6% meer energie op. En wanneer alle daken groen zijn in een wijk, is een reductie tot 50% minder riooloverstortvolume te realiseren. Ook als het alleen om sedumdaken gaat. Hiermee houden we het oppervlaktewater schoner. De factsheet Facts&Values Groenblauwe Daken toont deze en meer voordelen voor zowel de gebouweigenaar als voor anderen in de omgeving.