Helpen groendaken tegen wateroverlast?

De Belgische Federatie Groenvoorzieners (BFG-FBEP) wijst op de noodzaak van Groendaken in de strijd tegen de klimaatverandering.  “De wateroverlast van de voorbije weken wijst nog maar eens op de noodzaak aan meer groen in onze samenleving”, zegt Yves Heirman, directeur BFG-FBEP.  “De strategie van de overheid concentreert zich op de opvang, buffering en vertraagde afvoer van hemelwater.  Daktuinen, net als andere groeninvesteringen, is het middel bij uitstek om dit te realiseren”.

 


Er worden steeds meer groendaken gelegd in ons land. Groendakleggers spreken over een gestage toename. Dat de vraag naar groendaken in de lift zit, blijkt ook uit een rondvraag van VRT NWS bij verschillende groendakleggers en tuinaannemers. Groendaken zijn niet alleen interessant met oog op isolatie of om de levensduur van een dak te verlengen, maar kunnen ook een rol spelen tegen wateroverlast en droogte. “De klimaatverandering zal de vraag nog doen toenemen”, zegt Yves Heirman van de nieuwe Belgische Federatie voor Gevel- en Dakgroen. Die ging in mei van start als onderdeel van de Confederatie Bouw in samenwerking met de Belgische Federatie Groenvoorzieners (BFG-FBEP).

“Groenvoorziening en Bouw zijn twee activiteiten die steeds vaker hand in hand gaan”, aldus Yves Heirman van de BFG. “Daarom besloten we twee jaar geleden intenser samen te werken. Daktuinen (en groene gevels) leggen uiteraard nog meer de nadruk op het belang van de samenwerking. Om het plastisch uit te leggen: een daklegger is geen groendeskundige en de groendeskundige is geen daklegger. Dat moet in samenwerking gebeuren.”
“Met de nieuwe federatie willen we meer ondernemers informeren en goed opleiden, duidelijkheid scheppen over de vereisten en standaarden voor groendaken en beslissingsnemers informeren over mogelijkheden, knelpunten en actievoorstellen”, aldus Heirman. “Met groendaken hebben we oplossingen voor klimaatverandering binnen handbereik, maar ze zijn nog te weinig bekend bij het grote publiek. Meer en meer particulieren tonen interesse, maar velen zien het ook nog als “kosten voor mij en baten voor de maatschappij (lees: anderen)”. Dat willen we veranderen.”

“Verdere verharding vermijden is prioriteit, maar daar waar gebouwd wordt of is, zullen groendaken zeker een belangrijke factor zijn in het tegengaan van wateroverlast,” meent Filiep Bouckenooghe, directeur Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen. “Groendaken mogen geen argument worden om de verharding door bebouwing te gaan legitimeren. Een groendak implementeren in een bouwproject zorgt dan wel voor waterbuffering, maar het is de stap ervoor die het belangrijkst blijft: geven we water in onze steden die plaats die ze moet hebben?”

Bron: VRT