Expo / Collectief bouwen en wonen

Van 10 mei tot 16 september is de rondreizende tentoonstelling ‘At Home – Building and Living in Communities’ te zien in Het STAM in Gent.

Deze rondreizende expo van het Deutsches Architekturmuseum toont buitenlandse referentieprojecten rond collectief bouwen en wonen. Vernieuwende oplossingen voor dichter wonen, met oog voor architectuur.


Verdichting in steden vormt een opportuniteit voor de woningbouw in Vlaanderen. Kleiner gaan wonen kan perfect samengaan met – zoals de Vlaamse Bouwmeester voorstelt – delen van ruimte om de woonkwaliteit te verhogen. Een gezamenlijke tuin, fietsenstalling of werkruimte voor meerdere gezinnen bijvoorbeeld.

Er zijn veel vormen van collectief bouwen en wonen. Daarom is het waardevol om voorbeelden naast elkaar te zetten. In deze tentoonstelling tonen eenentwintig buitenlandse referentieprojecten hoe collectiviteit kan leiden tot vernieuwende oplossingen voor dichter wonen.

Diverse vormen van collectiviteit komen aan bod: van het samen bouwen, over het delen van voorzieningen, tot deels samen leven (koken, werken, spelen …). Alle eenentwintig staan de projecten garant voor kwaliteitsarchitectuur. Met een vernieuwend ruimtelijk concept geven ze antwoord op de woonwensen van hun bewoners en de eigenheid van hun locatie.

Wat de projecten nog meer kenmerkt: ze zijn niet gerealiseerd door projectontwikkelaars, maar door bouwgroepen, corporaties en coöperatieven. De basiselementen zijn: gemeenschappelijke eigendom van gebouw/terrein, ontwerp in nauw overleg met de andere bewoners, en een keuze om bewuster samen te leven.

De projecten staan tentoongesteld in plannen, maquettes en foto’s. Er is ook achtergrondinformatie te vinden over de financiering, de rechtsvormen en de vereiste planningsfases.

Praktische info: STAM Gent