SAMSUNG CSC

Expeditie Sierteelt leert kinderen knepen boomtelersvak

“Expeditie Sierteelt” is een educatieve spelbox voor kinderen van plusminus 12 jaar, die wordt meegegeven na een klassikaal bedrijfsbezoek. Expeditie Sierteelt is initiatief van de Boomtelersfederatie Noord België.

Het is de bedoeling om de leerlingen op een educatieve wijze kennis te laten maken met de sierteelt. De expeditiebox bevat dan ook heel wat handige brochures, infokaarten en proeven om in klassikaal verband uit te voeren.


Aan de hand van quizvragen, spelletjes en experimenten maken leerlingen kennis met diverse facetten van de sierteelt. Het resultaat daarvan is niet alleen een betere kennis van het werk in de sector. Expeditie Sierteelt kan ook bijdragen tot een verhoogd draagvlak voor sierteelt- en landbouw- en tuinbouwbedrijven in het algemeen. Niet alleen leerkrachten en leerlingen worden aangesproken, indirect bereikt de boodschap ook ouders, grootouders, andere familieleden, buren, enz.

Wat weet jij over de sierteelt ?

Hoeveel procent van een boom groeit boven de grond ? Herken jij een “kietelplant” ? Hoe goed kun jij insecten vangen ? Zulke vragen en opdrachten krijgen jongens en meisjes voorgeschoteld bij Expeditie Sierteelt.

De educatieve spelbox is op maat gemaakt voor leerlingen van het vijfde leerjaar tot en met het eerste middelbaar. Ze bevat weetjes, proefjes, experimenten en een invulboekje. Het is kwaliteitsvol en wetenschappelijk onderbouwd lesmateriaal, ontwikkeld door Boomtelersfederatie Noord-België in samenwerking met het Proefcentrum voor Sierteelt, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en diverse tuinbouwscholen. Het is een aanvulling op “Op De Siertoer 4 Kids”.

Elke boomkweker die leerlingen op bezoek krijgt, maar ook elke school die een bedrijf wil bezoeken, kan deze box bekomen om zo aan de slag te gaan.

 

SAMSUNG CSC

Expeditie Sierteelt