Rozenfeest internationale Rozentuin Kortrijk

Het Rozenfeest op zondag 25 juni 2017 in de Internationale Rozentuin in Kortrijk staat in het teken van nostalgie, met onder meer workshops en demonstraties rond thee met rozen, rozenhoeden en -corsages maken. En verder demonstraties bloembinden met rozen.

 


De Internationale rozentuin dateert reeds van 1959 en bevindt zich in de tuinen van het kasteel ‘t Hooghe, langs de Doorniksesteenweg te Kortrijk. In 2003 werden de tuinen volledig heraangelegd door het West-Vlaams provinciebestuur. In de rozendemonstratietuin staan ruim 200 diverse variëteiten opgeplant. De demonstratietuin is onderverdeeld in een ‘Snijrozen’ tuin, de ‘Gouden Roos’ tuin, de ‘Engelse Tuin’ en de ‘Franse Tuin’. Elk roos of rozengroep is voorzien van de naam van de opgeplante roos met de naam van de kweker.

De tuin omvat eveneens een rozenproeftuin waarin een groot aantal nieuwe rozen zijn opgeplant die nog niet in de handel zijn of hoogstens tijdens de laatste vijf jaar in de handel werden gebracht.

 

Rozenconcours

De bedoeling van deze rozenproeftuin is de opgeplante rozen te beoordelen op hun geschiktheid voor de bij ons heersende groeiomstandigheden. De opgeplante rozen blijven gedurende twee jaar in de proeftuin en worden er het eerste jaar driemaal en het tweede jaar tweemaal door een permanente en éénmaal door een internationale jury beoordeeld en gekeurd.

De kweker van de roos die het hoogste aantal punten behaalt, bekomt de grote ereprijs, de zogenaamde “Gouden Roos”.

Door het publiceren van de uitslagen van deze keuring, beogen de initiatiefnemers de rozenliefhebbers, de selecteurs, de handel en de beroepstuinders objectief voor te lichten over de waarde van de nieuwe rozen die in de handel worden gebracht. De uitslagen behaald in de verschillende rozenproeftuinen, worden door de rozenkwekers in de catalogi vermeld, hetgeen een leidraad vormt voor de bloemenliefhebber die wenst rozen aan te kopen.

In alle landen worden gelijkaardige internationale rozenproeftuinen aangetroffen. In ons land ligt er ook nog één in Wallonië, met name te Le Roeulx. In het buitenland zijn de meest bekende rozenproeftuinen deze van Rome, Madrid, Genève, Baden-Baden, Den Haag en La Bagatelle nabij Parijs.