Enquête: het belang van groen in coronatijd

Het VUB-Cosmopolis Centre for Urban Studies onderzoekt wat de rol van groen in steden is in coronatijd, en of onze opvattingen over groenruimtes daardoor zijn veranderd.

Hoewel onze samenleving – en bijgevolg onze manier van leven – drastisch verandert door COVID-19, zet de pandemie ook de relatie tussen mens en natuur in een ander daglicht. De opgelegde maatregelen hebben enerzijds als doel mensen maximaal te beperken in hun verplaatsingen, maar tonen anderzijds ook het potentieel van groene ruimte en stadsbossen om het mentale en fysieke welzijn van mensen te verbeteren en om de onrechtvaardigheden die onze maatschappij karakteriseren aan de oppervlakte te brengen.


Binnen deze achtergrond wil deze enquête informatie verzamelen over hoe het gedrag en de houding van burgers verandert in verschillende steden over de hele wereld gedurende deze moeilijke tijden. “De isolatie- en preventiemaatregelen plaatsen stedelijk groen in een nieuw licht en dat willen we graag onderzoeken,” zegt onderzoeker Nicola Da Schio. “Wat is de rol van stedelijk groen in deze uitdagende tijden? En zijn mensen zich anders tegenover groen gaan verhouden tijdens de crisis?”

De vragenlijst bestaat uit 6 delen
1. Algemene
2. Uw gewoonten voor en tijdens de quarantaine vergelijken
3. De veranderingen tijdens COVID-19 in kaart brengen
4. Na de COVID-19 pandemie
5. Persoonlijke gegevens
6. Conclusie

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5-10 minuten.

Deelnemers gezocht

Zelf meedoen aan het onderzoek kan nog ongeveer tot 10 juni. De vragenlijst is in meerdere talen beschikbaar op de website van het Cosmopolis Centre for Urban Studies.

De onderzoekers willen niet alleen in kaart brengen wat er vandaag gebeurt, maar ook bijdragen aan de beslissingen die we in de toekomst zullen nemen in verband met groen in de stad.

Het onderzoek vindt plaats binnen het project ‘Clearing House‘, dat gaat over stedelijk bos en groene ruimte. Het project wordt gecoördineerd door het Europees Bosinstituut en uitgevoerd door een groot aantal partners, waaronder de VUB. Niet alleen in Europa, maar ook in China zullen mensen bevraagd worden over dit thema.