De elektrische XPU wordt aangeboden in een 1,20 meter brede uitvoering en is een compacte machine voor de openbare ruimte (The Ponderosa)

Elektrische onkruidbestrijding steeds meer in opmars

Het professioneel elektrisch bestrijden van onkruid maakt de voorbije jaren bijzonder snel opgang. Veel heeft daarbij te maken met het steeds verder terugdringen en verbieden van het gebruik van chemische onkruidbestrijding, zoals met glyfosaat.


Er mogen dan wel flink wat alternatieven zijn – denk daarbij aan verdelgen met heet water, stoom, schuim, branden of infrarood -, maar in de praktijk blijkt dat vooral de elektrische aanpak flink de wind in de zeilen heeft.

Evolutie uit landbouw

Het zal niet verbazen dat de eerste professionele elektrische machines voor onkruidbestrijding die op de markt kwamen gericht waren op de landbouw. Wat we nu evenwel merken, is dat er ook steeds meer gemikt wordt op inzet in stedelijke omgevingen en specifieke teelten. Een voorbeeld van deze evolutie vinden we terug bij een machine die op de markt gebracht wordt door de Duits-Braziliaanse fabrikant Zasso. Zasso bracht enkele jaren geleden een 3 meter brede machine op de markt, de XP300, waarmee op een niet-chemische manier onkruid bestreden wordt in de landbouw. Die bleek in die sector een dusdanig groot succes dat er inmiddels ook alternatieven werden ontwikkeld met de XPU en de XPS-versies. Wij gaan dieper in op de XPU (ontwikkeld voor inzet in ‘Urban’ en dus urbane of stedelijke omgevingen, terwijl de XPS meer gericht is op specifieke teelten (zoals de wijnbouw).

Uitvoering met tractor

Deze elektrische XPU (of XPower, in België op de markt gebracht door The Ponderosa) komt er in een 1,20 meter brede uitvoering en is een compacte machine voor de openbare ruimte. Hij bestrijdt onkruid tussen de straatstenen tot in de wortel. De van een CEmarkering voorziene XPU is standaard voorzien van een hydraulische sideshift van 50 cm en door het systeemvermogen van 36 kW kan hij gecombineerd worden met een kleinere tractor. De plaats van inzet: onkruidbestrijding op fiets- en voetgangerspaden, op halfverharding en op kwetsbare bestrating zoals natuursteen en gebakken klinkers.

Wat gebeurt bij deze machine is dat de tractoraftakas een generator aandrijft voor het opwekken van 220 volt laagspanning. Transformatoren zetten dit om richting hoogspanning, tot 8.000 volt. Deze eenheid wordt achterin gemonteerd, terwijl de eenheid met de applicatoren zich aan de voorkant bevindt. Via speciale kabels wordt de achteraan opgewekte stroom getransporteerd naar de voorkant van de trekker, waar een frame met transformatoren de stroom omzet naar 8.000 volt.

De XPU stuurt elektrische stroom door het bovengrondse deel van de plant, waarna de plant vernietigd wordt tot in de wortel.

Het werkingsprincipe is gebaseerd op de onomkeerbare vernietiging van de compartimenten van de cel en het onderbreken van de watertoevoer of sapstroom. Deze werking kan je vergelijken met die van glyfosaat, maar dan uiteraard zonder reststoffen (en direct).

Veiligheid

Dé vraag die zich opwerpt bij een dergelijke machine is hoe het zit met de veiligheid. Ook daaraan is wel degelijk gedacht. Niet enkel moet de bestuurder verplicht een veiligheidscursus volgen en veiligheidslaarzen dragen, maar moet hij/zij er ook voor zorgen dat mensen in de buurt op minimaal 3 meter afstand blijven, zodat ze geen risico lopen op het krijgen van een elektrische schok.

Praktische informatie over pesticiden

Hoe zit het met het verbod op pesticiden, wat mag er op milieuvlak en wat mag? Wat verandert er in de nabije toekomst? Omdat het geen kwaad kan om vooraf even te controleren wat mag en wat niet (vergeet ook niet dat dit België is en dat wat mag in Vlaanderen dat niet noodzakelijk zo is in Wallonië of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) enkele tips.

Een interessante site is de overheidssite www.fytoweb.be, uiteraard in de beide landstalen.

Zoek je in Vlaanderen informatie over openbare diensten, dan kan je onder meer surfen naar www.zonderisgezonder.be van de Vlaamse Milieumaatschappij. Daar vind je onder diverse hoofdstukken informatie over openbare diensten, terreinbeheerders, enzovoort. Een andere interessante bron: www.vlaanderen.be.

Voor Wallonië zijn er onder andere de sites www.wallonie.be en www. spaque.be van de Waalse milieumaatschappij Spaque (Société publique d’aide à la qualité de l’environnement). Voor Brussel : www.brussel.be en www.bruxelles.be.

AI + 5G technologie + drone: duurzame(re) onkruidbestrijding

Er is meer dan enkel elektrische onkruidbestrijding. Dat bewijst een recent proefproject op een maïsveld in Merelbeke. Daar werd aan de hand van een drone met camera, 5G-antenne en kunstmatige intelligentie bepaald waar een boer zijn pesticiden idealerwijs moest sproeien. Het gevolg: een vermindering met 80 % van de pesticiden.

Men liet een zelfstandige drone met een hightech camera over het veld vliegen, waarna de beelden in real time via 5G antenne doorgestraald werden naar de cloud. Vervolgens detecteerden getrainde algoritmes (met andere woorden: AI of artificiële intelligentie) op die beelden onmiddellijk de onkruidposities op het veld en zette de software de informatie om in een digitale spuitkaart.

Deze spuitkaart was bestemd voor een slim spuittoestel met individueel afstelbare doppen, dat de takenkaart eveneens in real time ontving via de cloud en onmiddellijk startte met zijn via GPS gestuurde werkgang. Het resultaat was dat 80 % minder zones met onkruid een behandeling kregen. Het mooie ervan: de maïsopbrengst bleef net hetzelfde.

Dit was dan wel een project voor de landbouw, maar de mogelijke link met de groensector is overduidelijk. Meer weten over dit project dat tot stand kwam via ILVO, Universiteit Gent, robotbedrijf Exobotic, onderzoekscentrum imec, artificieel intelligentiebedrijf Robovision, telecombedrijf Proximus en Boerenbond? Surf dan naar de website van ILVO Vlaanderen. Onder de rubriek nieuws vindt u een link naar een bericht met detailinformatie van alle partners.