ECLAS plant herdenkingsboom voor wijlen Pol Ghekiere

Ter gelegenheid van de ECLAS-Conferentie in het Noorse Ås werd op 16 september 2019 op de campus van de Norvegian University of Life Sciences de Eclas Memorial Grove onthuld: een herdenkingsplaats waar overleden landschapsarchitecten worden herdacht met een boom. Bij die gelegenheid werd er ook een herdenkingsboom aangeplant voor wijlen Pol Ghekiere, landschaps- en tuinarchitect en gewezen opleidingshoofd van de bachelor Landschaps- en tuinarchitectuur aan de Erasmushogeschool Brussel in Jette, die in 2016 overleed.

 


Met de Eclas Memorial Grove wil de European Council of Landscape Architecture Schools Europese docenten in de landschapsarchitectuur herdenken die een belangrijke rol hebben gespeeld in het vakgebied.

Pol Ghekiere startte zijn carrière in 1976 in Vilvoorde en werd in 2005 opleidingshoofd van de bachelor Landschaps- en tuinarchitectuur aan de Erasmushogeschool Brussel. In die hoedanigheid legde hij internationaal contacten met andere opleidingen in de landschapsarchitectuur en was hij actief in onder meer ECLAS/Le:Notre. Hij zetelde namens de BVTL in IFLA en zetelde van 2007 tot 2014 in het IFLA Education Committee.

Ook voor de Nederlandse Meto Vroom, gewezen hoogleraar in de landschapsarchitectuur aan Wageningen University, die op 28 augustus 2019 overleed, werd er een herdenkingsboom aangeplant.