E-commerce in de sierteeltsector: telers gezocht

Voor een pilootproject zoekt de POM Oost-Vlaanderen vier Oost-Vlaamse siertelers. De focus ligt op telers die vandaag nog geen gebruik maken van een online aanbodplatform. Samen met deze vier telers wordt onderzocht welke inspanningen het vraagt om aan te sluiten op, en gebruik te maken van een online platform.

 


Bestellen via internet kan tegenwoordig iedereen, maar aanbieden via internet is een stap die nog niet elke ondernemer gezet heeft. Daarom onderzoekt de POM Oost-Vlaanderen op welke manier meer Oost-Vlaamse siertelers e-commerce kunnen integreren in hun werking, door gebruik te maken van bestaande online aanbodplatformen (B2B).

 

Telers gezocht

Per teler is hiervoor een budget voorzien van maximum € 2.200 (excl. BTW). Hiermee dekken we een aantal kosten, waaronder een stuk van de kostbare tijd.

Het project loopt tot en met 30 september 2016. De resultaten van het onderzoek worden zo breed mogelijk verspreid.

POM Oost-Vlaanderen zal het volledige proces van de teler opvolgen (zowel financieel als tijdsgebonden) en vormt de schakel tussen de teler en het online aanbodplatform.

Selectiecriteria:

–       enkel voor Oost-Vlaamse siertelers

–       enkel voor telers die op 12/4/2016 nog geen gebruik maakten van een online aanbodplatform

–       maximaal 4 telers worden weerhouden

–       de bekomen resultaten worden gedeeld met de sector

–       Kandidaatstelling via e-mail met beknopte motivatie

 

Geïnteresseerden sturen vóór 30 april 2016 hun kandidatuur per mail, vergezeld van een korte motivatie,  naar Tom Pauwels ([email protected]).
Op basis van de selectiecriteria worden vervolgens vier Oost-Vlaamse siertelers gekozen.

Alle kandidaten krijgen een antwoord tegen 10 mei 2016.

 

Partners in dit project zijn de Provincie Oost-Vlaanderen, POM Oost-Vlaanderen, Strategisch Project Glastuinbouw en AVBS

www.pomov.be