Zukunftsbäume für die Stadt - Neue Broschüre mit Auswahl von 65 stadtklimaverträglichen Baumarten aus der GALK-Straßenbaumliste. / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/126784 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V./BdB"

Dit zijn de 65 Duitse toekomstbomen voor de stad

De Bund deutscher Baumschulen (BdB) en de Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz (GALK) hebben een nieuwe geactualiseerde lijst gepubliceerd met straatbomen die geschikt zijn voor de stad.

Hoe zien de stadsbomen van de toekomst eruit? Welke eigenschappen moeten ze hebben om klimaatverandering met succes het hoofd te kunnen bieden? Hoe kunnen steden blijven profiteren van de vele voordelen van stedelijk groen in het licht van de klimaatverandering? De Bund deutscher Baumschulen (BdB) en de Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz (GALK) komen in hun brochure ’Toekomstbomen voor de stad’ met een geactualiseerde lijst van 65 geschikte boomsoorten voor de stad.


Naast veel gebruikte soorten en variëteiten van onder meer esdoorn, eik, es, haagbeuk en linde staan de GALK-bomenlijst ook veel niet-inheemse boomsoorten die zelden worden gebruikt Acer Monspessulanum, Celtis australis, Eriolobus trilobatus, Magnolia kobus, Ostrya carpinifolia, Parrotia persica, enzovoort. Landelijke praktijkervaringen van gemeenten, boomkwekerijen en de GALK Werkgroep Straatbomen zijn in de lijst opgenomen.

Met korte beschrijvingen en talrijke foto’s is de GALK stratenboomlijst bedoeld om gemeentelijke groenbeheerders, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en geïnteresseerde burgers te helpen bij het kiezen van stadsbomen. Er wordt ook rekening gehouden met regionale en locatiespecifieke kenmerken, evenals met de noodzakelijke bodemeigenschappen en de verwachte onderhoudsvereisten. Omdat alleen vitale en goed groeiende bomen hun taken als CO2-opslag, zuurstofproductie, verkoeling en zonwering het beste kunnen vervullen. Verder bevat de bomenbrochure informatie over de bijenvriendelijkheid van de individuele boomsoorten. Op deze manier kan ook de biodiversiteit worden bevorderd.

Breder scala aan straatbomen

Door klimaatverandering hebben veel voorkomende boomsoorten in toenemende mate last van hittestress. Langdurige hitte, sterk verdichte grond, zware regenval, gebrek aan wortelruimte, maar ook ziekten en plagen zorgen ervoor dat bomen in de stad zich niet altijd optimaal kunnen ontwikkelen op hun locatie.
Toekomstbomen zijn bomen die speciaal zijn aangepast aan de behoeften van de stad van de toekomst: ze worden gekenmerkt door een hoge mate van droogtestresstolerantie en hittebestendigheid, maar ook door vorstbestendigheid en een lage gevoeligheid voor ziekten en plagen.
Om de stedelijke bomenpopulatie voor de toekomst veilig te stellen, moet deze op een gevarieerde en locatiegeschikte manier worden geplant. Vaak vertegenwoordigen slechts drie tot vijf boomsoorten meer dan 50 % van een stadsboompopulatie. Ter vergelijking: de constant bijgewerkte stratenboomlijst van de GALK bevat momenteel 178 boomsoorten en -variëteiten die in meerdere of mindere mate geschikt zijn als straatbomen.
“Diversiteit is hier aan de orde van de dag: weg van de monoculturen in binnensteden en naar een breder scala aan straatbomen”, beveelt BdB-voorzitter Helmut Selders aan. “Klimaatverandering brengt niet alleen extreme weersomstandigheden met zich mee, maar ook allerlei plagen en ziekten die de bomen bedreigen. Als stadsplanners en groenautoriteiten in de toekomst meer vertrouwen op diversiteit in het gebruik van planten, zal de bomenpopulatie beter voorbereid zijn op de klimaatverandering.”

U kunt de brochure ‘Toekomstbomen voor de stad’ hier bekijken
Bekijk hier de nieuwste versie van de GALK-bomenlijst.