Laureaten projectoproep Natuur in je Buurt 2020: focus op natuur en gezondheid

Overheden, verenigingen en organisaties konden dit jaar een project indienen voor ‘Natuur in je Buurt’. Er werden uiteindelijk 20 vernieuwende projecten geselecteerd over heel Vlaanderen, die in totaal meer dan 1,5 miljoen euro financiële steun krijgen van Natuur en Bos. De focus lag dit jaar op natuur en gezondheid.

 


De projectoproep Natuur in je Buurt 2020 wil projecten ondersteunen die bijdragen aan de oplossing van een maatschappelijke uitdaging via natuurontwikkeling of door de aanleg van natuurelementen. Daarbij streven we enerzijds naar meer bereikbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle natuur in de nabijheid van mensen en anderzijds naar een meer robuuste en veerkrachtige Vlaamse natuur zodat ook de biodiversiteit ondersteund wordt.

De Mick mikt op meer – Woonzorgcentrum De Mick (Brasschaat)
Dit woonzorg- en revalidatiecentrum wil de zorg opnieuw van binnen naar buiten brengen door een natuuroplossing te bieden: betere beleefbare en toegankelijk inrichting van de buitenruimten, het verhogen van de biodiversiteit en het verbinden van de site met de bosrijke omgeving. Op die manier maken ze er een toekomstgerichte en klimaatrobuuste site van waar het aangenaam vertoeven is. Zo is er ook opnieuw ruimte voor gezondheidszorg in de open lucht.

Groen in plaats van grijs – Centrale Gevangenis Leuven
Dit project richt zich op de opwaardering en diversifiëring van de buitenste gordel van de gevangenis. Daarvoor worden er groene en biodiverse zichten gecreëerd voor gedetineerden uit verschillende cellenblokken en voor het personeel. Dat bevordert het psychisch welzijn, stimuleert sociale contacten en zorgt voor stress- en agressiereductie. Betekenisvolle groenactiviteiten blijken overigens succesvol tegen verveling. Ze herstellen ook het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de gedetineerden.

Groenzicht – Penitentiair Complex Brugge
Hier ligt de focus op een verbetering en diversifiëring van vier groenzones tussen de cellenblokken. Daarvoor worden er groene en biodiverse zichten gecreëerd voor gedetineerden en personeel, met de nadruk op de blokken waar er vaak overbevolking is en er weinig tot geen activiteiten zijn. Ook de picknickruimte wordt verbeterd. Het voorstel werd ondersteund door de partners uit het project ‘zuurstof voor de gevangenis’.

Buurtpark ‘oud Kerkhof Kwakkel’ – Stad Turnhout 
De stad Turnhout benut de kansen die de oude begraafplaats biedt. Ze willen een laagdynamische en hoogsensitieve plek creëren met de focus op biodiversiteit, rekening houdend met de omliggende Kempische natuur.

Joepie, we gaan op bezoek! – Gevangenis Hasselt          
De aanpak van de bezoekerstuin is een eerste stap in de vergroening van de volledige gevangenissite. Zo moet deze ruimte een familievriendelijke setting worden, gericht op kinderen.

Het Barakkenpark – Stad Menen   
De Barakken vormt een sterk verstedelijkte woon- en winkelwijk in het centrum van Menen, met weinig groen. De strategisch gekozen site wordt een extra groene parel in het blauw-groene netwerk langs de Leie. Bij de transformatie van grasland naar bos staan biodiversiteit, toegankelijkheid en sociale interactie centraal.

Dommelen in Peer – Stad Peer 
Peer schetst het Dommelpark als een natuurlijk waterpark, goed bereikbaar vanuit het centrum en vanuit de ruimere regio. Het is een project met aandacht voor waterhuishouding, infiltratie, bestuiving, luchtkwaliteit en koolstofopslag. Ook toegankelijkheid voor andersvaliden en de gezondheidseffecten van natuur en recreatie in de vorm van wandelen staan er centraal.

De school als groene long in de wijk – Athena Campus Drie Hofsteden (Kortrijk)
Deze campus wordt de groene long van Kortrijk-Oost, waarbij de ontharding en vergroening van verschillende speelplaatsen met klimaatadaptieve en onderhoudsarme leerplekken voorrang krijgen. Zo wordt een gezonde leefomgeving ontwikkeld: een open, groene campus met een mobiliteitsplan waarin wandelaars, fietsers en zelfs vogelspotters of salamanders ruimte krijgen.

NATUURrijke zorg – Waaranders? (Bierbeek)    
Deze vzw vult een behoefte in van zorginstellingen en individuele zorgvragers om het welzijn van hun cliënten te verbeteren door hen tijdens een dagactiviteit de natuur te laten beleven met al hun zintuigen. Waaranders richt zich tot deze ‘buitengewone’ mensen en trekt de kaart van de natuur als booster van het geluksgevoel.

Terug naar de natuur – Orelia Zorg (Borgloon)
De tuin van dit woonzorgcentrum zal omgevormd worden tot een natuurlijke tuin met belevingselementen, toegankelijk voor iedereen en toch veilig voor mensen met dementie. Orelia Zorg kiest voor streekeigen bomen, biodiversiteit, schaduw en seizoensbeleving, en zet in op het actieve gebruik van de buitenruimte.

Het Snoezelbos Wintam – Sociaal Huis (Bornem)
Er wordt een natuurplek aangelegd voor de inwoners en de bezoekers van het lokale woonzorgcentrum en de zorgvoorziening waar ze kunnen genieten van de rust en de natuurlijke prikkelingen van de zintuigen. Het snoezelbos zal toegankelijk zijn voor rolstoelen en zal geopend worden voor de hele buurt.

Vallei van de Moergracht – Gemeente Boutersem
De beekvallei in Boutersem wordt ingericht als natuurlijk overstromingsgebied met natte graslanden in de dorpskern. Zo wil men de lokale overstromingsproblematiek oplossen en tegelijkertijd ruimte creëren voor recreatie en biodiversiteit.

Elsdriespark – Gemeente Melle
Het Elsdriespark wordt een ontmoetingsruimte voor buurtbewoners en een natuurlijke buitenspeelruimte voor de basis- en kleuterschool.

Geelse Kerkhoven in het groen – Stad Geel  
Het Sint-Dimpnakerkhof en het kerkhof van Stelen worden heraangelegd als groene en rustgevende ontmoetingsruimten met respect voor de bestaande graven.

‘U zit in Den Hof’ natuurtuin & modelproject geestelijke gezondheidszorg van Kinder- en Jeugdpsychiatrie – UZ Gent       
Er wordt een zorgtuin aangelegd voor minderjarigen met een complexe emotionele en psychiatrische problematiek. De zorgtuin draagt bovendien bij aan de oplossing van de lokale klimaatproblematiek (hitte- en wateroverlast).

Keizerspark Wingene – Gemeente Wingene
Een parkeersite in de dorpskern wordt omgevormd tot een groene ontmoetings- en rustplek in een groen-blauw netwerk.

Break-out: de buitenruimte van CANO Pieter Simenon – Jongerenwerking Pieter Simenon (Lommel)
Jongerenwerking Pieter Simenon creëert een open en helende leer-, leef- en werkomgeving voor de begeleiding van maatschappelijk erg kwetsbare of gekwetste jongeren.

Natuurontwikkeling MDK zone domein Raversijde en inrichten van een speelzone – Provincie West-Vlaanderen (Oostende)
In Raversijde wordt een natuurspeelzone ingericht met speelduinen en een uitkijkpunt op de zee, afgestemd op de oorlogsrelicten, als een belevingsplek voor jong en oud.

Speel- en Rustnatuur – De Walhoeve vzw (West-Vleteren)
De Walhoeve voorziet een groen speellandschap van natuurlijke biotopen en een buitenlokaal dat afgestemd is op de zorgnoden van de bijzondere jeudgzorg.

Dementievriendelijke Natuuroases – HOGEVIJF Hasselt
De zorgcampussen worden vergroend door de aanleg van dementievriendelijke natuuroases: in campus Stadspark de voor- en binnentuin, in campus Banneux een groot dakterras en het wandelparcours rondom.