Afstudeerwerk jonge tuinarchitecten Van Halle Larenstein

Het afstudeerwerk van de lichting afstudeerders 2015 van de opleiding tuin- en landschapsinrichting van de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp (Nederland) staat online. Er worden in totaal 20 projecten gepresenteerd.

U kunt alle projecten hier bekijken.


We selecteerden een paar voorbeelden.

Duurzame Proeftuin
U vindt er onder meer de studie van Mariska Blankespoor ‘De Duurzame Proeftuin’ voor de stadsrand ten zuiden van Den Haag. Het probleem is de stedelijke druk welke er voor zorgt dat dit mooie, groene stadsrand steeds verder dichtslibt. Dit gebeurt door verschillende stadsrandfuncties als sportvelden, maneges, scholen en woonwijken. Hierdoor wordt de belangrijke groenverbinding van de kust naar Midden Delfland steeds minder waardevol en dreigt het uit elkaar te vallen. In dit plan is gebruik gemaakt van het casco principe. Hierbij wordt een doorlopend gebied gecreëerd met hoge waarden op gebied van ecologie, gebruikerswaarde en duurzaam watergebruik. Tussen dit casco valt een flexibele ruimte waarin de stad het gebied mag betreden. De proeftuin zorgt er voor dat er nieuwe manieren worden gevonden voor de duurzame invulling van de stadsrandfuncties. De karakteristieken van het duin, strandwallen, overgangs- en polderlandschap worden gebruikt bij de inrichting van het gebied. Op deze manier is er een robuust en divers groengebied gecreëerd, waar ook genoeg ruimte is voor stedelijke ontwikkeling.

photoshopbeeld-tuincentrum-flatten
Groene Loper
De Groene Loper in Maassluis van Arjan Topper is een ontwerp voor de buitenruimte van winkelcentrum de Koningshoek. Daarnaast zijn er ook nog een park, grasveld en stationsplein die zijn meegenomen in het ontwerp. In het ontwerp is er gebruik gemaakt van groene lopers om bij de ingangen van het winkelcentrum te komen. In het gebied zelf was er ook een wateropgave die opgelost is met een wadi in het park en een vijversysteem op het grasveld naast de Koningshoek. Zo wordt het water op een duurzame manier opgevangen, waarna het vertraagd afgevoerd kan worden. Dit past binnen het jaarthema wat ontwerpen met duurzaamheid is. Verder zijn er in het gebied een aantal verschillende sferen gecreëerd door middel van beplantingen. Dit plan zet de Koningshoek weer op de kaart binnen en buiten Maassluis.

afbeelding-made-in-velp

Assetmanagement voor groenbeheer
Het werk van Marga Alferink is een casestudie over het Amsterdamse Sarphatipark. Overheden staan onder druk om steeds efficiënter te werken en beslissingen over beheer transparant te maken. Om meer grip te krijgen op het beheer en op de aanleg van nieuwe voorzieningen wordt assetmanagement in toenemende mate toegepast. Dit onderzoek werkt uit hoe assetmanagement toegepast kan worden op het groenbeheer. Voor het Sarphatipark in Amsterdam worden diverse scenario’s uitgewerkt om prestaties, risico’s en kosten voor verschillende beheerkeuzes af te wegen.
De parken in Amsterdam blijken een belangrijk asset te zijn voor de stad: ze bieden bewoners recreatiemogelijkheden en worden intensief gebruikt. Ook speelt de aanwezigheid van parken in de stad een belangrijke rol in de motivatie zich daar te vestigen. Assetmanagement kan helpen om voor het beheer van dit netwerk scherpe en heldere keuzes te maken.

saphatipark-1024x700

Duurzaam groenbeheer

Maar ook een studie over ‘Groenbeheer toetsen op duurzaamheid’ van Bas de Beijer. Het onderzoek heeft als doel duurzaam groen beheer te specificeren en meetbaar te maken. Door dit mogelijk te maken kunnen duurzame verbetervoorstellen voor het groenbeheer worden gemaakt. Belangrijk voor duurzaamheid is een goede balans tussen de people, planet en profit. Tijdens het onderzoek is een meetmethodiek ontwikkeld die het groenbeheer toetst met behulp van indicatoren. Deze zijn gekozen op basis van de people, planet en profit, in relatie tot de ruimtelijke kwaliteit. De meetmethodiek is toegepast in de gemeente Overbetuwe. Uit de metingen zijn duurzame verbetervoorstellen ontstaan. Tijdens de metingen wordt gekeken naar de beheerintensiteit waarbij rekening wordt gehouden met de functies en de locatie van het groen. Door een lagere intensiteit kan de CO2 uitstoot verlaagd worden. Dit bespaart kosten en daarnaast wordt de gebruik- en belevingswaarde vergroot.

bas-de-beijer