Daken gezocht voor Antwerps dakenfestival DAKkan [VIDEO]

Op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 september 2020 organiseert de stad Antwerpen voor de tweede keer het dakenfestival DAKkan. De stad gaat nu al op zoek naar eigenaars en huurders van private of publieke gebouwen die met hun dak aan het festival willen deelnemen.

Tijdens DAKkan ontdekken bezoekers de stad letterlijk op ongekende hoogtes. Het festival toont welke mogelijkheden daken kunnen bieden op vlak van openbare ruimte en klimaatbeheersing, en gebruikt hun vaak onbenutte oppervlakte om cultuur dichter bij de Antwerpenaren te brengen.
Voor DAKkan 2020 slaan het EcoHuis en de verschillende cultuurcentra en culturele ontmoetingscentra in de Antwerpse districten opnieuw de handen in elkaar om een prikkelend en artistiek sterk programma te organiseren op daken. Ook externe partners zoals het M HKA, PAKT en Mundo-a nemen weer deel met activiteiten op hun eigen dak.


Op zoek naar inspirerende locaties
De organisatoren van DAKkan zoeken daken:

• Die bezocht kunnen worden tijdens geleide dakwandelingen.

Het EcoHuis organiseert tijdens DAKkan verschillende inspiratiewandelingen met een gids. Deelnemers bezoeken een aantal particuliere daken en krijgen ter plekke uitleg over hoe de bewoners ze vergroend hebben. Met de tips kunnen de bezoekers nadien zelf aan de slag om hun dak klimaatrobuust te maken.

• Die vrij bezocht kunnen worden.

Ook inwoners die graag op eigen initiatief tonen hoe zij van hun dak een extra buitenruimte of inspirerende groene buffer gemaakt hebben, kunnen deelnemen. Net als bedrijven die een gebruiksdak hebben en dat voor een breder publiek willen openstellen.

• Waarop een culturele act of een voorstelling kan plaatsvinden.

Tot slot worden ook grote of kleine, private of publieke gebouwen gezocht waarop eigenaars zelf iets organiseren of waarvoor de DAKkan-organisatoren een cultureel programma (vertellingen, yoga, concert, film, theater, …) mogen samenstellen.

Eigenaars of huurders van interessante, toegankelijke daken, die hun locatie willen openstellen tijdens het weekend van 18, 19 en 20 september 2020 kunnen contact opnemen met [email protected].

 

Waarom een dakenfestival?
Daken kunnen in de stad een belangrijke rol spelen, zoals ruimte bieden voor tal van initiatieven. Veel mensen zijn echter niet vertrouwd met de mogelijkheden, waardoor deze enorme oppervlakte meestal onbenut blijft.
De eerste editie van DAKkan in 2018 bracht 3000 bezoekers op de been. Zij kregen meer informatie over het vergroenen van hun eigen dak en genoten van petanque, yoga, lekker eten, een concert of een film op een unieke locatie. Het DAKkan-festival zorgde er zo voor dat de Antwerpenaren hun stad vanuit een andere invalshoek bekeken en op niet-alledaagse plekken cultuur konden beleven.
“DAKkan is het uitgelezen moment om te laten zien hoe groendaken kunnen bijdragen aan een meer klimaatrobuuste stad”, zegt schepen voor leefmilieu Tom Meeuws. “Daken met planten, struiken of bomen houden niet enkel water vast na een regenbui, ze zorgen ook voor een betere afkoeling van de stad tijdens warme zomers. Verder bieden ze een plek aan tal van insecten en andere kleine dieren, waardoor de biodiversiteit in de stad stijgt. Een daktuin biedt dus tal van voordelen, niet enkel voor de eigenaars van het dak of de bewoners rondom die van een groener uitzicht genieten, maar voor de hele stad.”
“In een grootstad als Antwerpen is de beschikbare ruimte schaars en komt het er op aan om alle mogelijkheden te benutten. De Antwerpse daken kunnen we niet enkel inzetten om onze prachtige stad te vergroenen en klaar te maken voor de toekomst, we gebruiken deze vaak onbenutte oppervlakte ook om cultuur dichter tot bij onze inwoners te brengen”, vult schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud aan. “Tijdens het derde weekend van september maken onze inwoners op een laagdrempelige manier en in een unieke omgeving kennis met theater, film, concerten en andere culturele initiatieven.”

 

Foto: © Tom Cornille
Meer info: www.dakkan.be