Bouwmeester Label voor ‘groene gevangenissen’

De Vlaamse Bouwmeester en het Vlaams Architectuurinstituut kenden voor 2019-20 aan drie onderzoeksvoorstellen het Bouwmeester Label toe. BOS+ en Fris in het Landschap willen kwalitatieve vergroening in penitentiaire centra promoten, Bulk architecten gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden van open constructies, en David Verhoestraete (Cluster landschap & stedenbouw) en Jan Staes (UAntwerpen) willen ontwerpend onderzoek inzetten om een visionair toekomstperspectief voor de vallei van de Kleine Nete te ontwikkelen.

Het is de zevende keer dat het Team Vlaams Bouwmeester op zoek gaat naar sterke ruimtelijke concepten en geïntegreerde onderzoeksvragen die een positief maatschappelijk verschil kunnen maken. Met het Bouwmeester Label wil de Vlaamse Bouwmeester vernieuwende en beleidsrelevante ideeën oppikken vanuit de onderzoeks- en ontwerppraktijk. Bedoeling is om ongevraagd onderzoek te ondersteunen in zijn prille beginfase. De Vlaamse Bouwmeester en het Vlaams Architectuurinstituut kozen voor 2019-20 drie laureaten.


Groen in de gevangenis
Natuur- en milieuorganisatie BOS+ en ontwerpbureau Fris in het Landschap uit Gent willen aandacht vragen voor de kwalitatieve vergroening van penitentiaire centra en de belangrijke sociale, ecologische en gezondheidsvoordelen die hieruit voortkomen (o.a. verhoogd mentaal en fysiek welzijn van gevangenen en personeel, agressiepreventie, recidivebeperking, verhoogde biodiversiteit, klimaatadaptatie en mitigatie). Met een inspiratiegids voor gevangenisbesturen willen ze praktische ideeën bieden om die vergroening te realiseren.

Het volledige projectvoorstel kunt u hier lezen.

 

Kleine Nete
Het onderzoeksvoorstel van David Verhoestraete (Cluster landschap & stedenbouw) en Jan Staes (Universiteit Antwerpen – Ecosystem Management Research Group) focust op de toekomst van de open ruimte vanuit het functioneren van het fysisch systeem en stelt een herijking van het landschap voor op basis van een synergie tussen vormen van extensief landgebruik.

De ontginningsgeschiedenis van de Netevallei en de aangrenzende landduinen van de Kempense Heuvelrug is exemplarisch voor het openruimtebeleid in Vlaanderen en illustreert waartoe een louter sectorale opdeling van de open ruimte kan leiden. Het onderzoeksteam wil pleiten voor een drastische omslag in het planologisch hokjesdenken en wil ontwerpend onderzoek inzetten om een visionair toekomstperspectief voor de vallei van de Kleine Nete te ontwikkelen.

Het volledige projectvoorstel kunt u hier lezen.

Meer info over de Bouwmeester Labels vindt u op de website van het team Bouwmeester.