Dag van de Openbare Ruimte / Klimaatbestendige stad

De Dag van de Open Ruimte op 1 en 2 februari 2017 in Brussels Expo focust op het klimaatbestendig maken van de stedelijke leefomgeving.

Het duurzaam (her)inrichten van de openbare ruimte is, voor nu en in de toekomst, de belangrijkste taak van de stadsbestuurders. Grotere hoeveelheden regenwater met wateroverlast als gevolg, droogte, hittestress in steden, overstromingen door rivierwater of zeespiegelstijging en veranderende dag- en nachttemperaturen zorgen ervoor dat steden hun openbare ruimte klimaatbestendig moeten inrichten. Het niet of slecht opvangen en afvoeren van regenwater heeft bijvoorbeeld al voor honderden miljoenen schade gezorgd.


 

De Stad van 2025
Keynotespreker Bruno Fabre is Mass Change Agent: hij ondersteunt bedrijven en overheden om de overgang mogelijk te maken naar een nieuw tijdsperk.

De openbare ruimte is een nieuw speelveld, een theatervloer waarvan het décor continu aangepast wordt door de keuze van de burgers. Zij hebben de leiding over de beleving en activiteiten van de binnenstad, hun vrijheid hierin bepaalt de aantrekkelijkheid van de stad, die zwaar concurreert met andere steden.

Landschapsarchitectuur in de openbare ruimte

Keynote spreker Jelle Therryis Senior Landschapsarchitect bij West 8. Hij ontwerpt, leidt en overziet grote projecten op het gebied van landschapsarchitectuur zoals het Toronto Waterfront Revitalization maar hij was bijvoorbeeld ook betrokken bij de heraanleg van ‘t Zand in Brugge.

West 8 is een internationaal ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur, opgericht in 1987. De combinatie van verschillende vakgebieden binnen één bureau maakt het mogelijk om complexe ontwerpvraagstukken multidisciplinair te benaderen. Zo ontwerpen ze onder andere stedelijke centra, bedrijventerreinen en waterfronten, maar ook parken, pleinen en tuinen. Daarnaast ontwikkelen ze studies, concepten en visies voor grote ruimtelijke vraagstukken die te maken hebben met klimaatverandering, verstedelijking en infrastructuur.

Naast het werk in eigen land zijn er de projecten in grote buitenlandse steden als Kopenhagen, Londen, Moskou, New York, Madrid en Toronto. Het bureau verdiende haar internationale erkenning met Schouwburgplein in Rotterdam (NL), Chiswick Park in Londen (UK) en Expo ’02 in Yverdon-les-Bains (CH). Veel projecten zijn het resultaat van baanbrekende inzendingen voor internationale competities. Voor zowel het oeuvre als voor individuele projecten heeft West 8 vele internationale awards en onderscheidingen ontvangen.

Dag Openbare Ruimte