KIDS-gids / Kindvriendelijke stedelijke ruimtes

Op vrijdag 20 januari 2017 wordt in de School of Arts, campus Bijloke in Gent de KIDS-gids en het KIDS-web voorgesteld. Bedoeling is om kinderen en tieners te betrekken in stedelijke planningsprocessen

De planning van kindvriendelijke stedelijke ruimtes vormt vandaag een uitdagende interdisciplinaire opgave voor iedereen die ruimtelijk, pedagogisch of sociaal mee aan de toekomstige stad werkt. De betrokkenheid van kinderen en tieners in deze processen wordt meer dan ooit gezien als een voorwaarde om tot een leefbare en duurzame stedelijke omgeving te komen.


Deze betrokkenheid beperkt zich niet tot de rol van informant en/of participant in een planningsproces, maar vraagt een openheid en opgave om kinderen en tieners als medeonderzoekers en -planners van de stad van morgen te erkennen.

KIDS
KIDS is een multidisciplinair onderzoeksproject van de vakgroep sociaal werk en vakgroep architectonisch ontwerp van Hogeschool Gent. Het onderzoeksproject is uitgeschreven tegen de achtergrond van het toenemend aantal Vlaamse steden met kindvriendelijke ambities, in het bijzonder de ambitie van Stad Gent om zich in de legislatuur van 2013-2018 te oriënteren als een kind- en jeugdvriendelijke stad. Het KIDS – onderzoek combineerde kaders uit de sociale, pedagogische en ruimtelijke wetenschappen om het stedelijk burgerschap van kinderen en jongeren te bestuderen en te versterken in het kader van planning en ontwerp van stedelijke ruimte.

KIDS-Gids

De KIDS-Gids combineert sociale, pedagogische en ruimtelijke inzichten in een innovatief denk- en doekader en wil op die manier bijdragen tot een interdisciplinaire kijk op en aanpak van kindvriendelijkheid. Een kindvriendelijke stad staat in deze gids voor een stad die kinderen en tieners betrekt in het nadenken over en uitwerken van de stad en stedelijkheid van morgen.

Dit boek reikt een set bruikbare tools aan die bijdragen tot een steviger burgerschapspositie van kinderen en jongeren in (kindvriendelijke) stedelijke plannings- en veranderingsprocessen.

In het boek wordt de idee van kindvriendelijkheid vanuit een sociaal-ruimtelijk-pedagogisch kader naar vijf ambities voor een kindvriendelijke stad vertaald. Vanuit die ambities wordt aangegeven op welke manier planning en ontwerp kan bijdragen aan een kindvriendelijke stad en schuiven we het KIDS-model naar voor dat vanuit verschillende interventiestrategieën kan ingezet worden om samen met kinderen en jongeren na te denken over de toekomst van de stad.

De KIDS-gids pleit daarbij voor een stedelijke planning met kinderen en jongeren in plaats van voor kinderen en jongeren. In deel II van het boek wordt aan de hand van 4 cases en 9 tools getoond hoe dit model in de concrete praktijk kan worden ingezet. De website heeft in de eerste plaats de bedoeling om concreet materiaal aan te reiken voor wie verder met deze tools aan de slag wil. Ze bevat een breed palet van inspiratiefiches met concrete werkvormen om zelf aan de slag te gaan en extra achtergrondmateriaal om je verder te verdiepen.
Gratis inschrijven via kids-gids.be