Brussel / Delta Herrmann-Debroux: een ambitieuze stedelijke transitie

Op 22 juli 2021 heeft de Brusselse regering het ontwerp voor het Richtplan van Aanleg (RPA) voor de zone Delta Herrmann-Debroux goedgekeurd. De belangrijkste ambitie van dit stadsproject is de herinrichting van de E411-as tot een stadsboulevard, in functie van een multimodale mobiliteit opdat de omliggende wijken opnieuw met elkaar verbonden worden en het verplaatsen voor voetgangers en fietsers vergemakkelijkt wordt. Het project streeft tevens naar betere openbare ruimten en groene zones in het gebied.
De stedelijke perimeter “Delta Herrmann-Debroux” situeert zicht langs de E411-snelweg aan de ingang van Brussel en betreft de gemeenten Oudergem en Watermaal-Bosvoorde en verschillende sites (Triomf, Delta, Driehoek, Beaulieu en Demey). Hij biedt een waaier aan bestemmingen en activiteiten: een bos dat erkend is als Werelderfgoed, een topsportcentrum, een hypermarkt, een vroegere spoorweg die omgevormd is tot een wandelweg, gebouwen van de Europese Commissie, een belangrijk knooppunt voor het openbaar vervoer van het Gewest, de Université Libre de Bruxelles, de Japanse school, een ziekenhuis, enz.

Ondanks al die troeven is de wijk op stedelijk en ruimtelijk vlak niet samenhangend ingericht.  De activiteiten staan grotendeels los van elkaar en de weginfrastructuur vormt vaak een visuele en fysieke hinderpaal tussen de verschillende wijken.


In het licht van deze vaststelling stelt het ontwikkelingsproject verschillende doelstellingen voor om de levenskwaliteit van de Brusselaars in het algemeen en die van Oudergemnaren in het bijzonder te verbeteren:

• Het viaduct ontmantelen en de as E411 omvormen tot een stadsboulevard
• Versterken van het multimodale karakter van het hele gebied (trams in eigen bedding, meer ruimte voor actieve vervoerswijzen)
• Bevorderen van een stedelijke gemengdheid (residentieel, sociaal, economisch)
• De landschappelijke kwaliteit valoriseren door de openbare ruimten en de groene zones te versterken, waardoor verbindingen tussen de verschillende wijken tot stand kunnen worden gebracht.

Het onwerp werd aangepast om rekening te houden met de adviezen van de omwonenden, de gemeenten en de instanties die tijdens het openbaar onderzoek in 2019 werden geraadpleegd.

De ambitieuze visie die wordt voorgesteld voor deze stadstoegang, zal de komende tien jaar geleidelijk aan worden ontplooid. De goedkeuring van dit project is een belangrijke stap die de intenties van het Gewest benadrukt en laat nu aan de Raad van State toe om zich over het document te buigen. Het ontwerp zal vervolgens voor een derde en laatste lezing aan de regering worden voorgelegd.

Meer info: perspective.brussels