COVID-19 / ILVO lanceert enquête over effecten op de individuele tuinbouw- en sierteeltbedrijven

Het Instituut voor Landbouw, Voedings- en Visserijonderzoek ILVO lanceerde op maandag 27 april 2020 een grootschalige enquête naar de positieve en negatieve veranderingen op korte en op middellange termijn van de coronacrisis voor individuele land- en tuinbouw en sierteelteeltbedrijven. Er wordt gepeild naar bedrijfstechnische verschuivingen, en ook naar stress of invloed op het welbevinden van tuinbouwers en hun gezin.

Om zeker te zijn dat alleen echte professionele bedrijven meedoen zitten er specifieke, diepgaande vragen bij. ILVO garandeert dat de antwoorden strikt anoniem verwerkt en gerapporteerd worden. Het duurt ongeveer 15 minuten om de digitale enquête in te vullen.


De resultaten worden ter beschikking gesteld van de sector. “Het onderzoek zal een correcter beeld geven van de socio-economische impact op de brede sector, en op bepaalde deelsectoren. De verzamelde data kunnen helpen om onderbouwde beleidsadviezen te formuleren.”, zegt ILVO-onderzoeker Elke Rogge.

Start de ILVO corona-enquête