'Urban Greening Plans' voor versterking van groene infrastructuur © Unsplash

‘Urban Greening Plans’ voor versterking van groene infrastructuur

Het Europese Life-project ‘Urban Greening Plans’ heeft tot doel innovatieve mechanismen te ontwerpen voor de planning, de uitvoering, de versterking en het beheer van groene periurbane infrastructuur om de ecosysteemdiensten die door deze infrastructuur worden geboden, te maximaliseren.

Lees meer
Project H2020 Clearing House

Europees project wil geïntegreerde visie op bomen in de stad ontwikkelen

Het H2020-project Clearing House wordt gefinancierd door de Europese Unie en heeft betrekking op de aanpassing aan de klimaatverandering via oplossingen die op de natuur zijn gebaseerd (nature-based solutions).

Lees meer
Vergroening is één van de doeltreffendste antwoorden op ‘DE’ uitdaging van de komende decennia, ons klimaat.

Vergroening, we hebben er allemaal belang bij!

Vergroening is één van de doeltreffendste antwoorden op ‘DE’ maatschappelijke uitdaging van de komende decennia, ons klimaat. Hoe morgen eruit

Lees meer