Antwerpen / Ecologische zandvang in Groot Schijn

In Antwerpen zijn de werken gestart voor de aanleg van een ecologische zandvang in het groot Schijn in Deurne. De zandvang is onderdeel van een buurt- en wijkpark voor Deurne Noord met specifieke plekken voor landschapsbeleving en een extensief programma.

Het Schijntje is een zone tussen de Schijnpoortweg en de Turnhoutsebaan, en tussen de Ring en de Ten Eekhovelei – Lakborslei. Vandaag is het een restzone tussen de bebouwing en de Ring. In het kader van de voorbereidende werken van de Oosterweelverbinding voert Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel NV (BAM NV) in die zone verschillende werken uit.


Zandvang

De rivier het Groot Schijn schuift op richting Ten Eekhovelei en krijgt een nieuw pompgebouw en een zandvang. Die zandvang is in feite een verbreding en verdieping van de rivier, waarin zand en slib kunnen bezinken. Zo komt het zand niet in de pompen terecht en geraken ze minder snel beschadigd.

De zandvang is onderdeel van een buurt- en wijkpark voor Deurne Noord met specifieke plekken voor landschapsbeleving en een extensief programma. Het ontwerp van Karres+Brands en Maxwan heeft als uitgangspunt een eenvoudige uitvoering van park en landschap. Uitzondering hierop is de zandvang waarbij een verbijzondering in de loop van het Groot Schijn wordt gebruikt om een bijzondere ruimte te maken. De zandvang krijgt een ecologische vormgeving en inbedding in het groene landschap van de Singel. De geselecteerde beplantingen zullen jaarrond een aantrekkelijk beeld aan texturen, bloeivorm en kleur leveren.

 

Ringfietspad

Het Ringfietspad wordt breder en veiliger gemaakt. Naast het fietspad, dat volledig verlicht wordt, komt een voetpad van 2 meter breed. In de toekomst wordt het Ringfietspad doorgetrokken tussen de Ring en het Sportpaleis om aan te takken op de nieuwe fietsbrug over het Albertkanaal tussen de IJzerlaan en de Ingenieur Menneslaan.