Brusselaars willen dat de Zenne geherwaardeerd wordt

Uit een studie van het VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologsich Onderzoek, blijkt dat de Brusselaars willen dat de Zenne in het Gewest een landschappelijke, recreatieve en ecologische herwaardering ondergaat.

Tijdens deze peiling, uitgevoerd bij bijna 500 Brusselaars, achtte 85% van de ondervraagden, dat het belangrijk is dat de overheid investeert om de Zenne in de hoofdstad te saneren en te herwaarderen.


Die mening wordt gedeeld door Leefmilieu Brussel, die onvermoeibaar verder werkt aan de heropleving van deze waterloop, het historische symbool van het Gewest. Binnen enkele maanden zal de ruiming en volledige sanering van de historische vervuiling van de rivier zijn afgerond, terwijl projecten voor de heraanleg van de oevers in volle voorbereiding zijn. Sommige van deze projecten hebben zelfs betrekking op het opnieuw openleggen van de Zenne in de stad!