Brussel / Welke toekomst voor de buxus?

Bent u actief in een bedrijf van park-en tuinaanleggers, een bureau voor landschapsontwerp, een gemeentelijke administratie, een boomkwekerij, of tuincentrum? Kom dan langs tijdens onze voormiddag van overleg over de toekomst voor de buxus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Afspraak op maandag 25 september 2017 in de gebouwen van Leefmilieu Brussel.

Sinds enkele jaren brengen diverse plantenplagen de toekomst van de buksboompjes (buxus) in meerdere Europese regio’s in gevaar. Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft hier niet voor gespaard. Het meest recente plaagdier is een nachtvlinder uit Oost-Azië. De rupsen daarvan brengen grote schade aan aan de buxusbeplantingen in de groene ruimten van het gewest en de gemeenten.


Wat zijn de nieuwe plagen? Hoe houden we hun opkomst tegen of hoe beperken we de schade aan de buksboompjes in de openbare ruimte zonder pesticiden te gebruiken? Hoe behouden we de erfgoedwaarde van geklasseerde sites? Is er een toekomst voor de buxusbeplantingen? Zijn er alternatieven?

Met hulp van diverse sprekers zullen we een stand van zaken proberen op te maken over de huidige situaties en de toekomstperspectieven voor buxus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

9u00-9u10 : Inleiding

9u10-9u30 : De nieuwe buxusplagen – Zware taksterfte / Kurt HEUNGENS (ILVO)

9u30-9u50 : De nieuwe buxusplagen – Buxusmot / Maxime GUERIN (Plante&Cité)

9u50-10u10 : De Franse insteek : het programma SaveBuxus / Maxime GUERIN (Plante&Cité)

10u10-10u30 : De biocontrole op boomkwekerijen en de ontwikkeling van nieuwe variëteiten / Didier HERMANS (Herplant)

10u30-10u50 : Koffiepauze

10u50-11u10 : Buksboompjes in de tuinen en parken met erfgoedwaarde in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  / Bruno CAMPANELLA (Directie Monumenten en Landschappen)

11u10-11u25 : Beperking van het pesticiden gebruik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: implicaties voor de bestrijding van buxusplagen / Julien RUELLE (Bruxelles Environnement)

11u25-11u40 : Buxusmot : de stand van zaken in de groene ruimten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  / Laurent SOMME (Bruxelles Environnement)

11u40-12u00 : Getuigenissen – Vervanging van alle buxus in een historische tuin: de tuinen van Paleis Het Loo / Dr. Renske EK (Jardins du Palais Het Loo)

12u00-12u20 : Getuigenissen – Geïntegreerde bestrijding in een historische privétuin die geopend is voor het publiek : de tuinen van Kasteel van Hautefort

12u20-13u00 : Vragen-antwoorden en voormiddagsluiting

13u00-14u00 : Lunch

 

Info: Leefmilieu Brussel