Biobest,hommels

K. Boudewijnstichting / Oproep prijs restauratie historische tuinen & parken

In het kader van haar actiedomein Erfgoed, beheert de Koning Boudewijnstichting het Fonds Louise Vanden Bulcke dat het behoud en de restauratie van historische tuinen en parken in Vlaanderen wil aanmoedigen. Het Fonds reikt jaarlijks de Hans Vredeman de Vriesprijs uit, met een bedrag van 6.000 € om een project te ondersteunen.
Het betreft restauratiewerken in historische tuinen en parken of onderdelen ervan zoals historische tuinconstructies, paviljoens, ijskelders, rotswerken, priëlen, bruggen, pergola’s, waterbekkens, tuinornamentiek met erfgoedwaarde zoals tuinbeelden en tuinvazen, professionele boomverzorging, de duurzame beschutting van planten of tuinornamenten voor de winter, de heraanplanting van plantensoorten die er in het verleden aantoonbaar aanwezig geweest zijn, restauratie van historische tuin- en parkverlichtingen, enzovoorts.
Zowel openbare besturen, verenigingen als privé-eigenaars kunnen een project indienen.

Vorig jaar bekroonde het Fonds de pagodevormige duiventil op het kasteeldomein Couthof in het West-Vlaamse Proven is een opvallende constructie.  Het domein Couthof is uitzonderlijk voor de Westhoek, want het is een van de weinige kasteelparken die niet verwoest werden tijdens de Eerste Wereldoorlog, omdat het niet te dicht bij het front lag. Het kasteel werd in de 18de eeuw gebouwd, en meermaals uitgebreid en verbouwd in de 19de en 20ste eeuw. Rond 1860 legde Baron Jules Mazeman de Couthove het park aan in Engelse stijl, met talrijke prielen en ook… een duiventil.
Die duiventil staat tussen het koetshuis en de schuur. Ze is opgetrokken in pittoreske stijl en afgezet met een gietijzeren omheining. Het achtzijdige gebouwtje in imitatie-vakwerkbouw heeft een omlopend luifeltje met een metalen sierlijst. De rond- en spitsboogvormige muuropeningen zijn gevat in een omlijsting van donkere baksteen. Het geheel werd net op tijd gered van het verval, en integraal gerestaureerd in 2016. Dit project past in de integrale restauratie van het domein, dat wordt opengesteld voor het publiek.


De uiterste datum om een dossier in te dienen is 16/10/2017.

Hier vindt u vindt u alle nuttige informatie.