Brussel / Tentoonstelling ‘In the Shadow of Trees’ [VIDEO]

In het kader van het PhotoBrussels Festival presenteert Hangar de groepstentoonstelling “In the Shadow of Trees”. Deze tentoonstelling brengt 21 kunstenaars samen.

Bomen zijn een bijzonder relevant onderwerp in de hedendaagse fotografie. Soms rijzen ze eenzaam op in het landschap, dan weer staan ze in nauwe competitie met soortgenoten in het bos, vaak zijn ze intens of eerder toevallig betrokken bij menselijke activiteiten. De fotografiepioniers in de 19e eeuw waren meteen gefascineerd door de oneindige diversiteit aan vormen en lichtnuances – de basisingrediënten van het medium – die bomen zo goed tot uitdrukking brengen. Doorheen de kunstgeschiedenis is de boom gebruikt als een expliciet symbool van leven, groei, seizoensgebonden dood en veerkracht. Als grootste levende organisme, dat soms duizenden jaren oud wordt, dient een boom vaak als embleem voor een streek of cultuur, maar hij staat ook symbool voor een bepaalde gemoedstoestand. Het beeld dat de lens prijsgeeft, stelt ons in staat om het karakter en de emoties van de kunstenaar te benaderen.


Deze buitengewone diversiteit wil Hangar weerspiegelen via de tentoonstelling “In the Shadow of Trees”, die een twintigtal fotografieprojecten samenbrengt. Deze expositie wil ons ook wijzen op de cruciale rol die bomen spelen voor het leven en het overleven van de mensheid. In 2022 kunnen we immers niet langer voorbijgaan aan de ecologische en milieudimensie die bij elke artistieke uiting op de achtergrond meespeelt.

“In the Shadow of Trees” nodigt ons enerzijds uit om de energiestromen die van deze kunstprojecten uitgaan vast te leggen en om te registreren hoe ze stemming, houding en verlangen beïnvloeden. Anderzijds roept de tentoonstelling op tot het besef dat elk individu op de planeet Aarde in zekere zin in de schaduw van bomen leeft… Naast deze Hangar-curatie, de drie winnaars van de oproep tot het indienen van projecten, heeft de Prize: Hangar een oproep tot het indienen van projecten voor Europese fotografen georganiseerd om in zijn thematische tentoonstelling drie originele fotografische projecten te verwelkomen die ons bewust maken van het belang van de boom in ons landschap. De drie geselecteerde winnaars worden tentoongesteld in de groepstentoonstelling in de Hangar, samen met de kunstenaars die op de shortlist staan.