Wevelgem / Omgeving Wijnbergkerk in ere hersteld

Het team LAND landschapsarchitecten en ORIGIN heeft de prijsvraag gewonnen voor de heraanleg van de omgeving van de Wijnbergkerk in Wevelgem. Daarmee wordt de vervallen omgeving terug in ere te hersteld volgens de oorspronkelijke visie en geest van ontwerper Dom van der Laan.

 


De parochiekerk Onbevlekt Hart van Maria of Wijnbergkerk in Wevelgem dateert uit 1968 en werd ontworpen door de Nederlandse Benediktijner monnik en geroemde architect Dom Hans van der Laan (1904-1991), in samenwerking met het architectenbureau van zijn broer Nico van der Laan en architect Jozef Lietaert (Brugge). Als architect zocht van der Laan naar de beginselen van de verhoudingenleer en de essentie van ruimte. Een menselijke architectuur, goed van maat en proportie. Hij ontwikkelde een eigen verhoudingenleer rond de door hem uitgevonden theorie van het ‘plastisch getal’.

Van der Laan ontwierp slechts een beperkt aantal gebouwen. In België bouwde hij onder meer de Abdij van Roosenberg en het klooster van de zusters in Waasmunster en dus de Wijnbergkerk in Wevelgem. Hans van der Laan beschouwde het bouwen van een kerk als de ultieme opgave om een menselijk verblijf te maken. Hij beschouwde een kerk niet als een categorie apart maar letterlijk als een huis; omdat het een aan God toegewijd huis is moet de architectuur ervan wel zo perfect mogelijk zijn.

Ook het plein rond de Wijnbergkerk werd door Dom van der Laan ontworpen. Het plein was bedoeld als één open ruimte zonder aanplantingen. Van der Laan zei hierover: “Om de weldaad van het binnengaan in het gebouw te versterken, is daarom het voorplein als een streng buiten behandeld”.

 

‘Lelijk Plekje’

Die oorspronkelijke gedachte werd verstoord door de achteraf aangeplante beuken en de bouw van een huizenrij ten zuidwesten van de kerk in 1988, zo wordt opgemerkt in de Inventaris Onroerend Erfgoed. Bovendien was de hele omgeving de voorbije jaren dermate in verval geraakt dat ze enkele jaren geleden nog werd genomineerd in de campagne ‘Lelijke Plekjes‘ van de intercommunale Leiedal: stukjes publieke ruimte die er slordig, verwaarloosd of onafgewerkt bij liggen, maar met een creatieve ingreep aangename plaatsen worden om te vertoeven.

Vorig jaar de schreef de gemeente Wevelgem een ontwerpwedstrijd uit om de vervallen omgeving terug in ere te herstellen en dit volgens de oorspronkelijke visie en geest van de vermaarde architecten, rekening houden met de wensen van de buurtbewoners. Huidige verhardingen, beplantingen, parkings, fietsstallingen e.a. elementen dienen onderzocht en geëvalueerd te worden om te komen tot één sereen en centraal geheel die perfect aansluit met zijn omgeving.

 

Architecturale puurheid

De discrepantie tussen de architecturale puurheid van de kerk van Dom Van der Laan en de later ontstane context van de kerk, was het startpunt voor de ontwerpende analyse voor de omgevingsinrichting, aldus LAND Landschapsarchitecten.  “Rondom de kerk projecteren we een nauwkeurig gepositioneerd pad. Het is een wandeling rond de kerk en een verbinding met de woonwijk. Het pad conformeert zich niet met de uitgepuurde vormentaal van de kerk, noch met de verkavelingsstraten. Het intermedieert tussen beide door haar eigen verloop en maakt zo een connectie tussen de woonbuurt en de kerk.”

 

Kerk Wijnberg klein

124357299