Brugge / ‘t Zand wordt heraangelegd

Het Brugse stadsbestuur heeft de heraanleg van ‘t Zand toegekend aan het Nederlandse landschapsbureau West 8 samen met het ingenieursbureau Snoeck & Partners. Door dit plan wordt ‘t Zand opnieuw verbonden met het historische centrum van de stad.

Het autoverkeer wordt gereduceerd, de fontein verhuist naar een andere stek en een oude arm van de reitjes wordt opengelegd.


3878ee82-1460-11e5-9f91-5955eb547439_web_scale_0.1171875_0.1171875__

Parkbeleving op het plein
Het architecturale karakter van het Concertgebouw wordt versterkt door de aansluitende openbare ruimte een gelijkaardige sfeer mee te geven. De huidige scheiding park – plein door het Concertgebouw wordt opgeheven. Het gebouw wordt volwaardig ingebed in een meer landschappelijke context. Het Concertgebouw krijgt een volwaardig ‘voorplein’ dat naast de ceremoniële functies vooral een aantrekkelijke en intieme ontmoetingsplek wordt voor de diverse bezoekers.

Het doortrekken van de beleving van het park wil de landschappelijke corridor versterken en begeleiden die langs de (deels overwelfde) reien de stad doorkruist. Het centraal gelegen plein, ’t Zand, uit oorsprong gelegen tussen Zuid- en Noordzandstraat, bewaart zijn open karakter. Vanuit zijn multifunctionele gebruik behoudt het plein zijn maximale openheid en wordt het voorzien van duurzame en degelijke bestrating alsook alle voorzieningen die een optimaal gebruik faciliteren.
Het nieuwe ’t Zand herstelt de ‘oude’ verbinding Boeveriestraat – Zuidzandstraat en zo ook het stedelijke weefsel van straten.
De contouren en compositie van het plein sluiten aan bij de stedelijke figuur van de middeleeuwse stad. De intimiteit wordt gecreëerd door het toevoegen en vervolledigen van bomenrijen met lindes rondom het plein. Het toevoegen van een aantal bomenrijen verbreedt de functionele zone voor terrassen, fietsen en toegangen tot de ondergrondse parkeergarage.

7495_large 7501

Het kleurenpalet en materiaalgebruik sluiten aan bij de bestratingen die in de binnenstad terug te vinden zijn. De voorgestelde materialen en hun afwerking zijn op basis van comfort- en technische voorkeuren vastgelegd. De bestrating wordt als een mozaïek van vlakken ingevuld. De bestrating wordt uitgevoerd in een variatie aan granietklinkers. Deze verschillen per zone in kleur, textuur en legverband.

Reduceren autoverkeer

Het autoverkeer wordt maximaal gereduceerd maar voorziet wel in de noodzakelijke bereikbaarheid en aansluiting van het stratenweefsel. Het plein volgt hierbij hetzelfde verkeersregime als in de binnenstad. Het busverkeer en uitgaand stadsverkeer zal zich situeren in het westelijk deel van het plein (kant vrijdagmarkt).

Er ontstaat meer ruimte voor het bovengronds stallen van fietsen alsook voor een optimale werking van de bestaande en nieuwe toegangen van de ondergrondse voorzieningen.

De ruimte voor fietsparkeren kan naargelang seizoen en vraag, en in overleg met de beheerder van de ondergrondse parking bepaald worden. Twee fietstoegangen vormen duidelijke toegangen die aansluiten bij de circulatie en bestemmingen van de gebruiker.

Door enkele punctuele ingrepen kan ook een circulatie met toeristische boottochten over de bestaande reien naar ’t Zand georganiseerd worden. Dit kan voor de toeristische economie van de stad Brugge een bijzondere meerwaarde betekenen. Meer boten, meer capaciteit.

7504
Verlichting
Langs de pleinranden worden tijdloos gestyleerde verlichtingslantaarns voorzien. De lichtkleur wordt afgestemd op deze van de binnenstad. De lichtsterkte kan naargelang gebruik, avond- of nachtsituatie of calamiteiten aangepast worden. Comfort, veiligheid en verbruik kunnen hierbij op elkaar afgestemd worden.

Tentoonstelling
Het winnend ontwerp en de ontwerpen van de 4 finalisten staan te kijk in het Concertgebouw vanaf woensdag 1 juli tot en met zondag 12 juli 2015.

Bron