BOX T PRO PRESS toegelaten voor buxusmot

Het gewasbeschermingsmiddel BOX T PRO PRESS is toegelaten voor professioneel gebruik tegen bladvretende rupsen in buxus voor een termijn van 120 dagen vanaf 25/04/2019 tot en met 22/08/2019.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd
Fytoweb