Boom Innovatie Dag

Op 13 oktober 2016 vindt de zesde editie van de Boom Innovatie Dag plaats bij Boomkwekerij Udenhout. Thema deze keer is ‘diversiteit’.

Op het programma onder meer lezingen van


• Wolfgang Holz: de Helmondse methode. De gemeente Helmond heeft een standaard voor straatbomen opgesteld. Als gevolg daarvan plant zij in principe alleen nog maar bomen in open grond. Dat betekent minder bomen in aantallen, mag wel kansrijker en duurzamer.

• Henry Kuppen: plant eens een andere boom. Kuppen ondervraagt een aantal beheerders en architecten naar de succesfactor achter diversiteit van aanplant.

• Harro de Jong (Buro Harro): autistische steden. Landschapsarchitect De Jong ergert zich aan het zoveelste nietszeggende bosje dat rondom steden wordt aangeplant. Die gebieden zouden beter toegankelijk moeten worden gemaakt en daar zou geld in gestoken moeten worden: ‘Steden moeten gebruikmaken van wat het landschap te bieden heeft.’

• Jaap Smit: diversiteit moet je doen. Smit heeft voor een aantal beheerders zogenaamde inspiratielijsten opgesteld. Doel hiervan is aannemers en beheerders concrete en voor de situatie onderbouwde suggesties te geven voor boomkeuze.

• Hans Kaljee: diversiteit binnen het iepensortiment.

Daarnaast worden een aantal nieuwe ‘Inspiratiebomen’ voorgesteld: Sycoparrotia semidecidua, Ulmus Leavis of fladderiep, Ostrya carpinifolia, Eucommia ulmoides, Populus canadensis ‘Marilandica’ en Acer monspessulanum

Met het evenement willen vakbladen Boomzorg, Stad+Groen en Boom in Business alle ontwikkelingen op gebied van bomen, planten en heesters, techniek, informatietechnologie en beheer en onderhoud bij elkaar brengen.

www.boominnovatiedag.nl