Stadswijken voor de toekomst / Pleidooi voor sociale en ecologische stedelijke ontwikkeling

Zopas verscheen een nieuwe Engelstalige publicatie, Neighbourhoods for the Future – A Plea for a Social and Ecological Urbanism. Het boek laat zien waarom we op wijkniveau duurzaamheid moeten koppelen aan sociale verbondenheid, en presenteert een reeks ideeën, voorbeeldprojecten uit Europa en Noord-Amerika en 9 lessen die kunnen helpen de stadswijk in de toekomst vorm te geven.

Het boek wordt gepresenteerd in een Nederlandstalig livestream-programma, georganiseerd door Trancity in samenwerking met Pakhuis de Zwijger op woensdagavond 25 november. In het programma worden internationale voorbeelden van inspirerende wijken van de toekomst besproken.


Klimaatverandering zal het gezicht van de stad veranderen. We moeten leren omgaan met de negatieve effecten van uitstoot van CO2, piekbuien of aanhoudende droogte. Kunnen we naast klimaatbestendige steden ook betere steden creëren? De focus ligt op wijkniveau, de maat tussen thuis en stad, tussen intimiteit en anonimiteit. Twee begrippen staan centraal: de neighbourhood ecology (de kwaliteit van de wijk) en de neighbourhood arrangement (de kans op een succesvolle transformatie). Hoe koppelen we duurzaamheid aan sociale verbondenheid?

Volg dit programma via de LIVECAST