Boek / Landscape Architecture Europe #5 – Care, Create, Act [VIDEO]

De nieuwste editie van Landscape Architecture Europe gaat meer dan voorheen in op het verhaal áchter projecten. De bijna vijftig baanbrekende projecten die door een onafhankelijke internationale jury uit inzendingen uit heel Europe zijn geselecteerd uit ruim 200 projecten, vormen de basis voor een inspirerende ontdekkingsreis.

 


De presentatie van de verschillende projecten is onderverdeeld in drie hoofdstukken die staan voor drie benaderingen in de hedendaagse landschapsarchitectuur die komen bovendrijven, drie remedies voor de uitdagingen van nu: ‘to care for people, places and what is already there, to create urban landscapes of new kinds, and to act and move the course of things. Over elk van die benaderingen of remedies bevat het boek een uitgebreid essay.

 

Als het aantal geselecteerde projecten iets zegt over de staat van de landschapsarchitectuur in Europa, dan spant Nederland met 11 projecten de kroon, gevolgd door Zwitserland (7), Frankrijk (6) en Spanje (5). België doet het met drie geselecteerde projecten helemaal niet slecht.

Be-Mine in Beringen

Carbe & Omgeving

Het speellandschap reageert op deze grote schaal door de diverse speelattracties- en uitdagingen in één samenhangend gebaar op de steile terril van 60 meter hoog te plaatsen. Drie onderdelen versmelten met de berg en zijn verleden: het palenwoud met vlakken, het kolenplein en het lichtbaken. Het unieke land art-project is een waardevolle toevoeging aan de gehele transitie van het grootste industriële erfgoed van Vlaanderen naar een toeristisch-recreatieve topbestemming.

 

Atelier Houthalen-Helchteren

OSA KU Leuven & Politechnico di Milano

De workshop vond plaats als onderdeel van het traject van de Internationale Architectuurbiënnale van Rotterdam (IABR). Twee ateliers, in Houthalen-Helchteren en in Genk, gebruiken het Kolenspoor als experimenteerruimte voor de ontwikkeling van toekomstscenario’s en kleinschalige ruimtelijke interventies. Deze komen tot stand in wisselwerking met lokale actoren en lopende onderzoeksprojecten. De ateliers onderzoeken op interactieve manier de energie- en materialentransitie als vliegwiel voor de next economy en nieuwe vormen van verstedelijking langs het Kolenspoor.

Het doel is om in de regio een draagvlak te creëren en nieuwe concepten aan te reiken voor de transitie naar een koolstofarme samenleving en een nieuw energielandschap. Het ontwerpend onderzoek richt zich op stromen van water, afval, energie en mobiliteit en hoe de combinatie van deze stromen en lokale grondstoffen de leefomgeving mee vorm kunnen geven. Een gefaseerde strategie wordt uitgewerkt voor twee toekomstperspectieven: de gemeente als pionier in duurzame mobiliteit en als voorbeeld van een regionale landschapseconomie op basis van cleantech, biomassa en water. Welke nieuwe coalities kunnen deze transities dragen?

 

Atelier Track Design, Genk

WIT Architecten, OSA KULeuven, Lateral Thinking Factory Consulting en Technum Hasselt.

Atelier Track Design onderzoekt experimentele en innovatieve ruimtelijke concepten omtrent de transitie naar een circulaire economie. De bevindingen worden ter inspiratie aangeboden aan de ontwerpers van het Masterplan voor de Ford-site.

De transitie van een lineaire naar een circulaire economie vereist complexe systeemveranderingen. Het gaat om structurele veranderingen met een grote impact op de samenleving. Ze zijn het resultaat van ontwikkelingen die elkaar versterken op economisch, cultureel, ethisch, technologisch, ecologisch, sociaal en institutioneel vlak. Nieuwe ‘toekomstbeelden’ spelen bij dit type structurele veranderingen een cruciale rol. Op dit moment zijn er nog geen concrete voorbeelden of modellen voorhanden die een geïntegreerde circulaire gebiedsontwikkeling realiseren. De zoektocht naar nieuwe planningsinstrumenten en samenwerkingsverbanden die nodig zijn om de transitie te realiseren is wél volop aan de gang.
Atelier Track Design speelt hierop in op twee manieren: enerzijds brengt het relevante principes uit lopende initiatieven met betrekking tot circulaire economie en circulaire gebiedsontwikkeling in kaart. Anderzijds test het door middel van een hypothetisch ontwikkelingsscenario deze principes uit de literatuur en het case study onderzoek op de Ford site.

Het hypothetisch herontwikkelingsscenario van ATD zet in op een ruimtelijke en programmatische fasering die een kader biedt voor een nog onbekende –circulaire- toekomst.

Landscape Architecture Europe #5 – Care, Create, Act

Uitgeverij Blauwdruk