Boek / Denken en doen in de Nederlandse tuinkunst 1500-2000

In 2009 bracht Stichting Tuinhistorisch Genootschap CASCADE haar eerste boek ‘Tuingeschiedenis in Nederland. Veelzijdig erfgoed in ‘t groen’ uit. In deze nieuwe uitgave ‘Tuingeschiedenis in Nederland II. Denken en doen in de Nederlandse tuinkunst 1500-2000’ wordt door meer dan twintig auteurs een vervolg hierop aangereikt.

Ook nu bestaan de artikelen uit bijdragen over uiteenlopende onderwerpen, gebaseerd op recent onderzoek. Aan de orde komen gespecialiseerde artikelen, in chronologische volgorde geplaatst, over ontwerp en geschiedenis van één of meer tuinen, (stads-)parken of buitenplaatsen, over het werk van één of meer tuinarchitecten, hoveniers en tuinkunstenaars en enkele bijdragen die een meer samenvattend karakter hebben.


U kunt de uitgave bestellen via de website.