Biodiversiteit op de golfbaan

Biodiversiteit en ecologisch beheer staan steeds meer in de belangstelling. Binnen het PPS project “Grasvelden, Klimaat en Biodiversiteit” wordt gekeken hoe men de klimaatbestendigheid en biodiversiteit van grasvegetaties van sportvelden en golfbanen kan verhogen.

Het bevorderen van natuurlijke vijanden van ziekten en plagen is hierbij belangrijk, omdat ze uitbraken van plagen en ziekten kunnen voorkomen. In de factsheet “Biodiversiteit voor natuurlijke plaagbeheersing van sportvelden en golfterreinen” wordt getracht antwoorden te vinden op de vraag in hoeverre biodiversiteit in staat is om bij te dragen aan natuurlijke plaagbestrijding. De factsheet geeft een eerste inzicht in hoe eigenaren en beheerders van sportvelden en golfterreinen bij de inrichting en beheer natuurlijke plaagbeheersing kunnen bevorderen.


U kunt de factsheet hier downloaden

De Koninklijke Nederlandse Golffederatie publiceerde ook een brochure over biodiversiteit op golfbanen.

Op de website van Golf Vlaanderen zijn een aantal dossiers te vinden over Golf & Milieu.

Download de Golf en Water nota 2020