Beschermde taxus van Zingem krijgt verzorging [VIDEO]

Naast de Sint-Bavokerk van Zingem staat op het voormalige kerkhof een indrukwekkende op stam gezette taxus. De laatste jaren ging het met de kruin van de taxus wat mis: er werd taksterfte vastgesteld. Daarom werd de bodem rond de boom recent  door een team boomverzorgers aangepakt.

De Taxus van Zingem is individueel beschermd als monument. Wat deze boom bijzonder maakt is dat het de dikste taxus is die ‘op enen stam gezet’ is. De meest recente meting gaf een omtrek van 278 cm (gemeten op 150 cm hoogte). Van nature is een taxus een struik. Door bepaalde manipulaties is van deze taxus een boom gemaakt, hij werd op één stam gezet. Hij heeft hierdoor een mooie omvangrijke stam met daarboven een goed ontwikkelde kruin.


Hoe oud de taxus van Zingem is weet niemand, maar postkaarten van 100 jaar oud tonen de boom in een quasi dezelfde toestand. Toen was hij ook reeds beeldbepalend. We kunnen met zekerheid stellen dat hij minstens 200 jaar oud is, maar het kan ook een pak meer zijn.

De taxus bevindt zich op 7 meter ten zuiden van de Sint-Bavokerk, op het voormalige kerkhof dat in 2006 is opgeruimd en is omgevormd tot een publieke ruimte in uitvoering van een project tot dorpskernherwaardering.

 

Boomverzorgers

De laatste jaren ging het met de kruin wat mis: er werd taksterfte vastgesteld. Vooral de oostelijke zijde van de kruin gaf aan met heel wat problemen te kampen. Een onderzoek dat het INBO in opdracht van de gemeente uitvoerde toonde aan dat de bodem enorm gecompacteerd was. Een wortelgestel van een boom heeft nood aan een bodem die voldoende los is om zich goed te kunnen ontwikkelen. Daarnaast moet een goede bodem ook het nodige leven bevatten: organisch materiaal, mycorrhiza en regenwormen. Dit alles was niet meer aanwezig. De eerdere activiteiten op het kerkhof (graven) en in de dorpskern (onder andere parkeerdruk) hebben ervoor gezorgd dat de bodem geen toekomst meer bood voor de boom.

Een team boomverzorgers onder leiding van Peter Vosters heeft radiaal rond de stam acht sleuven via een speciale techniek behandeld met de ‘air spade’. Dit is een kunststof lans die via hoge luchtdruk de grond rond de wortelzones losmaakt, zonder deze te verwijderen. Ook de diepere harde grondlagen worden hiermee geperforeerd. In de losgemaakte stroken wordt de organische verbeterde aarde terug aangebracht. De volledige wortelzone wordt niet tegelijk aangepakt. Deze eerste fase omvat acht stroken van 40 cm breed en 60 cm diep.

 

 

De komende jaren wordt gemonitord hoe de boom op deze werken reageert. Later wordt mogelijk het overige deel op dezelfde manier aangepakt. Belangrijk is ook dat de bodem niet meer met gras wordt afgewerkt maar met mulch. De standplaats van de boom wordt beschermd met een haag. Zo is deze beschermd tegen activiteiten die een nefaste bodemverdichting kunnen veroorzaken.

Agentschap Onroerend Erfgoed