Nieuwe website informeert over buxusmot

De buxusmot verspreidt zich in sneltempo door Vlaanderen. Tuinliefhebbers zijn erg bezorgd over de vraatschade die de rupsen toebrengen. Om de verspreiding van deze plaag onder controle te houden, is correcte informatie nodig over een efficiënte beheersing. Alles wat tuinliefhebbers moeten weten over de buxusmot staat nu op één website: www.SOSbuxusmot.be
Voor deze website is een samenwerking opgezet tussen Landelijke Gilden, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) en sierteelt- en groenfederatie (AVBS).

De buxusmot (Cydalima perspectalis) is een invasieve exoot die sinds enkele jaren voorkomt in Vlaanderen. Voorlopig blijven de regio’s West-Vlaanderen en Haspengouw nog enigszins gespaard, maar de plaag rukt snel op. Het zijn vooral de larven van de mot die voor problemen zorgen, met piekmomenten in april-mei, juli-augustus en september-oktober. Ze vreten aan het bladgroen en laten een dorre, onsierlijke struik achter. Doordat de schrik voor kaalgevreten struiken er flink in zit bij de Vlaming, hinkt de verkoop van buxusplanten achterop.


Onderzoek

Onderzoeksinstellingen PCS en ILVO volgen op twee locaties de opkomst van rupsen, vlinders en nieuwe generaties rupsen. Diverse bestrijdingstechnieken worden getest en beoordeeld vanuit de praktijk. Het onderzoek zal zich in de eerste plaats richten op het vinden van een haalbare, efficiënte en bij voorkeur milieuvriendelijke beheersing voor elk type gebruiker. Eerst moet daarvoor meer kennis opgedaan worden over de opkomst en verspreiding van de mot.

Van april tot en met oktober inspecteren ze wekelijks buxusplanten op de aanwezigheid van eitjes, larven, poppen, spinsels en schadesymptomen. Verder simuleren ze aan de hand van een daggradenmodel en temperatuurgegevens de levenscyclus van de buxusmot op minstens één locatie in elke provincie.

Om de doeltreffendheid van verschillende fysische, biologische en chemische beheersingsmethodes te testen, worden tegelijkertijd kooiproeven uitgevoerd. Daarin worden jonge larven op buxus in kooien blootgesteld aan verschillende behandelingen, en wordt het effect vergeleken. Om de activiteit van de motten te observeren, worden tot slot feromoonvallen uitgezet. Zo hopen de onderzoekers te weten te komen of er een verband is tussen het aantal gevangen motten en de waargenomen schade of het aantal (jonge) larven. Dit moet uitwijzen of feromoonvallen nuttig kunnen zijn als beheersinstrument.

De kennis die ILVO en PCS tijdens de studie opdoen, zal vertaald worden naar een haalbare en efficiënte beheersingsstrategie op maat van de verschillende gebruikers: particulieren, openbare groendiensten en professionelen. Daarbij zal rekening worden gehouden met de mate van aantasting, de hoeveelheid en grootte van de planten, de praktische haalbaarheid, de milieu-impact en de kostprijs. Het doel van het onderzoek is ook particulieren en openbare besturen te informeren over de beste bestrijding op maat.

Informatie voor professionelen en tuinliefhebbers

• Boomtelers en groenvoorzieners krijgen via het Waarnemings- en Waarschuwingssysteem professioneel gewasbeschermingsadvies voor het bestrijden voor deze en andere plagen. Klik hier voor meer info.

• Landelijke Gilden en AVBS vertalen deze verworven kennis naar praktische tips voor tuinliefhebbers en verwittigen wanneer het tijd is om te handelen via een nieuwsbrief. Tuinliefhebbers kunnen zich inschrijven op de gratis nieuwsbrief via de website www.SOSbuxusmot.be.