©Dolmans Landscaping Group

Beplanting zo optimaal mogelijk toepassen

Al meer dan zestig jaar is Dolmans Landscaping Group actief als groenpartner voor de buitenruimte. Het bedrijf kent zijn oorsprong in Zuid-Limburg, maar is momenteel landelijk dekkend actief in Nederland en met 2 vestigingen ook in België. Met uitgebreide ervaring op het gebied van ontwerp, aanleg en beheer van de diverse buitenruimtes, heeft Dolmans in de loop der jaren een goed beeld weten te vormen van hoe beplanting toegepast kan en moet worden.

Onze ervaring varieert in het ontwerp, aanleg en beheer van openbare plantsoenen tot aan prestigieuze tuinen en landgoederen. Een divers bereik aan omgevingen en omstandigheden waarin beplanting zo optimaal mogelijk moet worden toegepast om de omgeving letterlijk en figuurlijk te laten bloeien.


Het centraal stellen van de beplanting als onderdeel van de landschapsarchitectuur en het hoveniersvak heeft echter de afgelopen vijftien à twintig jaar behoorlijk onder druk gestaan. De alsmaar toenemende druk op iedere vierkante meter maakt de openbare ruimte een uitdagend speelveld.

Durf beplanting voorop te stellen en niet ondergeschikt te laten zijn. Zo kunnen we gezamenlijk zorgen voor duurzaam ontwikkelde beplanting om ons heen. Op deze manier zijn we samen beter voor buiten!
©Dolmans Landscaping Group

De ideale werkwijze begint aan tafel bij Dolmans L+P ontwerpers en adviseurs, waar het programma van eisen van de opdrachtgever wordt getoetst en uitgewerkt. Hierbij werken de ontwerpers, ingenieurs en specialisten als Coöperatie De Bloeimeesters samen om een doordacht en duurzaam plan uit te werken.

Er wordt gekeken naar alle factoren die van invloed kunnenzijn op de beplanting. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de technische aspecten zoals bodemkwaliteit, waterafvoer- en buffercapaciteit en dimensionering, maar ook het gebruik van de omgeving en de langetermijnvisie van de opdrachtgever op de locatie. Het draagt vanzelfsprekend namelijk niet bij om te investeren in beplantingssoorten als bomen als ze na een aantal jaar weer moeten wijken.

Echter, het ontbreken van deze middel- en langetermijnvisie of strategie komen wij steeds vaker tegen. Herkenbaar bij het uitblijven of ontbreken van een uitgesproken visie of strategie is dan ook dat beplanting vaak ondergeschikt raakt. Dit vertaalt zich in het regelmatig veranderen, anders inrichten of gebruiken van beplanting waardoor deze niet de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen. Daarbij ligt de nadruk voor de keuze van de beplanting vaak op basis van een lage prijs en snel resultaat.

Durf beplanting voorop te stellen en niet ondergeschikt te laten zijn. Zo kunnen we gezamenlijk zorgen voor duurzaam ontwikkelde beplanting om ons heen. Op deze manier zijn we samen beter voor buiten!
©Dolmans Landscaping Group

Durf kiezen voor een langetermijnvisie

Uiteraard zijn er gelukkig veel voorbeelden van samenwerkingen waarbinnen de toegepaste beplanting volledig tot zijn recht komt. Aan dit succes liggen twee zaken ten grondslag. Namelijk een opdrachtgever met een duidelijke ambitie, strategie of visie en/of er is een langdurige samenwerking met een full-service groenpartner.

Daar waar Dolmans Landscaping Group de ruimte krijgt van de opdrachtgever creëren, realiseren en beheren wij samen een duurzame visie op de beplanting. Wij fungeren binnen onze rol als het ware als het ‘groene geweten’ voor onze opdrachtgevers. Middels deze samenwerkingen ontstaan hoogwaardige en duurzame beplantingsplannen, welke getoetst zijn op uitvoerbaarheid en dus ook kwalitatief gerealiseerd kunnen worden. Op deze manier ontstaat een buitenruimte die duurzaam van aard is. Zo dragen we gezamenlijk bij aan de klimaatadaptatie en biodiversiteit.

De sleutel tot succes? Durf te kiezen! Durf een langdurige visie toe te passen op de buitenruimte. Deze draagt namelijk voor alle betrokken partners bij aan het leveren van kwaliteit. Het plaatsen van deze stip op de horizon geeft iedereen de mogelijkheid om naar hetzelfde doel te werken. Dat geldt voor zowel externe als interne partijen. Deze verantwoordelijkheid ligt natuurlijk niet alleen bij de opdrachtgever. Ook bij opdrachtnemers en gebruikers ligt een aandeel in het succes. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het afwijken van bestaande contracten door mee te denken.

Waarom onnodig onderhoud op locatie 1 uitvoeren, als je op locatie 2 met iets meer aandacht de beplanting óók op niveau kunt houden? We krijgen alsmaar meer vragen van opdrachtgevers om lopende contracten om te vormen van traditioneel beheer naar ecologisch verantwoord beheer. Gazons niet achttien keer per jaar meer maaien, maar nog maar één of twee keer. Zo wildbloemen de kans geven om zich te ontwikkelen wat ten goede komt aan de biodiversiteit, maar ook aan het leefklimaat en de belevingswaarde.

Vaak kost het niet eens meer, maar wordt het door gebruikers wel meer gewaardeerd. Ditzelfde geldt voor maaien tijdens droogte. Waarom laten we in sommige situaties het gras in overleg niet wat hoger staan dan volgens beeldbestek gewenst is? Zeker in tijden van droogte beperkt dit de uitdroging van de bodem én blijft de bodem koeler waardoor deze bij regenval ook beter water absorbeert.

Durf beplanting voorop te stellen en niet ondergeschikt te laten zijn. Zo kunnen we gezamenlijk zorgen voor duurzaam ontwikkelde beplanting om ons heen. Op deze manier zijn we samen beter voor buiten!

Durf beplanting voorop te stellen en niet ondergeschikt te laten zijn. Zo kunnen we gezamenlijk zorgen voor duurzaam ontwikkelde beplanting om ons heen. Op deze manier zijn we samen beter voor buiten!
©Dolmans Landscaping Group

Tekst: Buddy Wijnands, Dolmans Landscaping Group