OOGSt-fonds: nieuw financieel fundament voor onderzoek naar bomen en groen

Met het OOGSt-fonds (Ontwikkeling Onderzoek Groen in de Stad) krijgt het onderzoek naar bomen en groen in Nederland een nieuw financieel fundament.

Door bezuinigingen is de afgelopen jaren steeds meer onderzoekscapaciteit verdwenen. Er zijn nog nauwelijks Nederlandse onderzoekers die zich volledig op het groene vakgebied kunnen richten. In brede kring wordt grote urgentie ervaren om onderzoekscapaciteit voor het groene vakgebied in Nederland veilig te stellen. Deze urgentie wordt gedeeld door zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers. Er zijn veel vragen te beantwoorden over ziekten en plagen en over het nieuwe sortiment dat we nodig hebben door klimaatverandering.
De afgelopen jaren hebben de gemeenten en de boomkwekerijsector veelvuldig overleg gevoerd om hiervoor een financiële basis te realiseren. Op initiatief van de G32-gemeenten is besloten tot het Oogst-fonds: voor Ontwikkeling Onderzoek Groen in de Stad. De gelden worden ingezameld en beheerd door Vereniging Stadswerk Nederland. Stadswerk heeft geen winstoogmerk en is zelf niet betrokken bij uitvoerende zaken aangaande onderzoek, aankoop of realisatie van projecten. Voor het beheer is Stichting Oogstfonds opgericht. Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van gemeenten, een vertegenwoordiger namens de (boomkwekerij) sector en een vertegenwoordiger namens de branchevereniging VHG.


Klimaatbestendige, leefbare stad
Bij de prioritering van het onderzoek richt de kerngroep zich in eerste aanleg op onderzoek naar het sortiment (korte termijn) en onderzoek naar bomen of groen voor de klimaatbestendige duurzame stad (lange termijn). Het OOGSt-fonds verwerft haar middelen uit stortingen door gemeenten en een vrijwillige afdracht (van € 2,00 per boom, lichte maat bomen € 1,00) aan het fonds  door leveranciers.