Merkwaardige bomen in het Brusselse Gewest

In deze Coronatijden vergasten we u elke zondag op enkele mooie beelden van tuinen, bomen en bloemen, om even van te genieten. De Directie Monumenten en Landschappen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt sedert 2002 een wetenschappelijke inventaris op van de merkwaardige bomen van het Gewest.

Het doel van deze inventaris is het behoud en de bescherming van het Brusselse bomenerfgoed. Om op termijn te komen tot een zo volledig mogelijke inventaris van het gewestelijke grondgebied gebeurt de prospectie zowel in private ruimten (tuinen en binnenterrein van huizenblokken) als in openbare ruimten. De resultaten van de prospectie worden ingevoerd in een databank die de mogelijkheid biedt de bomen via criteria te klasseren (soort, zeldzaamheid, omtrek, historisch belang, landschappelijke impact, enz.) en de exemplaren te selecteren met hoge erfgoedkundige waarde. Sommige gegevens worden tevens overgemaakt aan de vereniging “Belgische Dendrologie Belge” die de informatie centraliseert op nationaal niveau.


In 2009 werden de 19 gemeenten geprospecteerd in het raam van de systematische inventariscampagne. De prospectie van de gemeente Ukkel is nog lopende, hoewel reeds talrijke bomen werden geïnventariseerd. Gerichte bezoeken, meer bepaald bij vergunnings- en beschermingsaanvragen of op aanvraag van de eigenaars, hebben de mogelijkheid geboden de databank aan te vullen.

Sedert het begin van de inventariscampagne in 2002 werden ongeveer 3.450 bomen bestudeerd over heel het Gewest. Door er de gegevens aan toe te voegen van vorige inventarissen telt de databank nu zowat 5.800 bomen. De meest merkwaardige exemplaren worden ter inschrijving voorgesteld op de bewaarlijst.

Wood Wide Web

Wood Wide Web is een website die u de bomen in de stad Brussel wil doen ontdekken, met hun specifieke verhalen en kenmerken. Het interactieve en dynamische project verbindt de bomen op terrein met het platform.De website wil het grote publiek de schoonheid van bomen laten ontdekken en zo een gemeenschap creëren; klein en groot achter hun scherm vandaan halen en de bomen van de Stad Brussel en omgeving laten ontmoeten. Wood Wide Web wil u de ogen openen: bekijk Brussel alsof het een bos is. U kunt dat bos verkennen met de kaart en de verschillende inhouden. Op die manier (her)ontdekt u de bomen in de stad, hun verhalen en hun specifieke kenmerken. Het doel is om u te verwonderen door hun zichtbare en onzichtbare schoonheid, rol en karakter te onthullen.

Deze dynamische en interactieve crossmedia-ervaring vertelt verhalen van stadsbomen en stelt verschillende manieren voor om zelf actief mee te doen. Ze nodigt scholen, gezinnen, wandelaars en toeristen uit om deel uit te maken van het avontuur van een bos dat in de stad groeit.