Begijnhofpark Kortrijk wordt 30 % groter

Het Begijnhofpark in Kortrijk, een stille oase in het hart van de stad wordt met 30% uitgebreid van ca. 8.100 m² naar 10.700 m² door het slopen van site St-Vincentius en het wegnemen van de parkings achter het Begijnhof.

 


Deze ingrepen zorgen niet alleen voor een forse uitbreiding van de open ruimte, maar zorgen er ook voor dat unieke zichten op het Begijnhof, de artillerietoren en de OLV-kerk hersteld worden.

Via het Boerenhol, nog een voormalige parking die vergroend wordt, wordt de doorsteek naar de Sint-Maartenskerk en de Grote Markt gemaakt. Het Boerenhol krijgt een kwalitatieve groenaanleg en versterkt zo het aanwezig groen van de naastliggende ‘put’ van de Zypte. De groene ruimte breidt hiermee uit van ca. 1000m² naar 1.865m². Dat is quasi een verdubbeling van het aanwezige groen. Nieuwe fiets- en wandelpaden zorgen voor een kwalitatieve verbinding tussen het Begijnhofpark, het Overbekeplein en het St-Maartenskerkhof. De nieuwe groenzone zal ook ruimte bieden met spel- en speelelementen voor kinderen.

kortrijk.be