Antwerpen stimuleert natuurlijk buitenspel in de kinderopvang [VIDEO]

Jonge kinderen hebben er veel baat bij om buiten in de natuur te spelen. Na een succesvol proefproject rond de vergroening van de buitenruimtes van acht Antwerpse kinderdagverblijven, wil de stad deze ondersteuning vanaf het najaar uitrollen naar alle geïnteresseerde kinderdagverblijven.

 


De stad Antwerpen wil kinderdagverblijven ondersteunen om hun buitenruimte avontuurlijk te vergroenen en beter te benutten. Hoe sneller iemand een band met de natuur maakt, hoe gemakkelijker dat gebeurt en hoe groter de voordelen op het vlak van natuur- en milieubewustzijn. Speelnatuur heeft ook grote voordelen op vlak van de mentale, fysieke en socio-emotionele ontwikkeling van baby’s en peuters. Daarnaast helpt het ontharden en vergroenen van buitenruimtes bovendien om de stad klimaatrobuust en biodivers te maken.

In dat kader selecteerde de stad in 2017 en 2018 telkens vier kinderdagverblijven die ondersteuning kregen bij de ontwikkeling en het gebruik van een groene buitenruimte. De reacties van de deelnemers spreken boekdelen: de kinderen zijn gelukkiger en ook de begeleiders halen voordelen uit de groene buitenruimte. Alle kinderdagverblijven geven aan dat er na de werken ook meer buiten gespeeld wordt en dat in alle weersomstandigheden.

Uitbreiding project

Vanwege de positieve reacties en de grote interesse van andere kinderdagverblijven, wil de stad Antwerpen het proefproject verankeren in de algemene werking van het EcoHuis met een jaarlijks Lerend Netwerk Groene Voetjes in de kinderopvang en een projectenfonds Groene Voetjes (vergroening voorschoolse kinderopvang). In het Lerend Netwerk Groene Voetjes leren kinderdagverblijven hoe ze aan de slag kunnen gaan met hun eigen buitenruimte. Via het Projectenfonds Groene Voetjes kunnen ze vervolgens een subsidie aanvragen voor de vergroening. Elk jaar kunnen zo tot zeven kinderdagverblijven een subsidie bekomen van maximaal 7500 euro.

“De kwaliteit in de Antwerpse kinderopvang ligt hoog. Allemaal samen werken we er hard aan om onze allerkleinsten met de beste zorgen te omringen en hen op te vangen in een moderne en stimulerende omgeving. Ook buiten spelen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom stimuleren we – waar mogelijk – het aanleggen van een buitenruimte waar kinderen naar hartenlust kunnen ravotten en allerlei zaken ontdekken”, vertelt schepen voor kinderopvang Nabilla Ait Daoud.

Het Lerend Netwerk start in september 2020. De oproep voor het projectenfonds wordt, na goedkeuring door de gemeenteraad, ook gelanceerd in september. Aanvragen indienen kan tot eind december 2020.

Meer info en de brochure ‘Groene voetjes in de kinderopvang’ is te vinden op www.antwerpen.be/groenevoetjes.