Onderzoek groene daken, gevels en biodiversiteit

Hogeschool CAH Vilentum laat een literatuurstudie doen naar de bijdrage van groene daken en gevels aan biodiversiteit. Voor het onderwijs is zo’n overzicht nodig om lessen over dit thema te kunnen verzorgen.In 2012 heeft de TU Eindhoven in opdracht van Branchevereniging VHG de Technische eigenschappen van groene daken en gevels in kaart gebracht. Aan de hand van vooral Deens en Duits onderzoek naar dak- en gevelbegroening is duidelijk geworden, dat de daar gemeten effecten ook van toepassing zijn op de Nederlandse klimatologische omstandigheden.

De baten van groene daken en gevels vertalen zich onder meer naar goede prestaties op het gebied van waterbuffering en retentie, koelende werking, luchtkwaliteit, levensduur van het dak en het tegengaan van hittestress. In dit rapport worden echter de effecten van groene daken en gevels op biodiversiteit niet expliciet genoemd. Nadere inventarisatie van de huidige beschikbare wetenschappelijke studies in binnen- en buitenland is dan ook zeer welkom. Eind mei 2015 wordt het projectresultaat opgeleverd.


www.cahvilentum.nl