Antwerpen / Ontwerpteam voor nieuwe Krugerbrug

Een nieuwe fiets- en voetgangersbrug op de locatie van de oude Krugerbrug maakt de verbinding tussen twee belangrijke fietsroutes: de fietsostrade F13 richting Boom en de Districtenroute. De brug en de omliggende publieke ruimte zijn landschappelijk ingebed in een grootschalige parkstructuur met bijzondere aandacht voor het comfort van de verschillende gebruikers.

De Krugerbrug verbindt Hoboken centrum met de Hobokense Polder en het in ontwikkeling zijnde groene industrieterrein Blue Gate Antwerp. Vandaag is de brug in zeer slechte staat en voldoet door de steile aanloophellingen en de verouderde inrichting niet aan de moderne comforteisen voor fietsroutes.


Daarom wil de stad de brug vervangen door een nieuwe en comfortabele fiets- en voetgangersbrug op dezelfde locatie.  Door de verdere ontwikkeling van het groene industrieterrein Blue Gate Antwerp ten noorden van de brug en de toekomstige ontwikkeling van het project Lageweg ten zuiden ervan, vormt deze route een belangrijke schakel op het hoofdfietsnetwerk rond de stad.

De brug is onderdeel van de Districtenroute, deze route bundelt veelgebruikte fietsverbindingen in en tussen de districten.  Onder de brug loopt het druk gebruikte Jef van Lindenfietspad, een onderdeel van de fietsostrade F13 van Antwerpen richting Boom. Met de nieuwe fiets- en voetgangersbrug worden beide routes met elkaar verbonden. Voor de bewoners van de aanpalende woonwijken vormt de brug een belangrijke verbinding met het natuurgebied Hobokense Polder.

De bouw van de nieuwe brug biedt eveneens een kans om de ruimte rond en onder de brug mee aan te pakken en is dan ook onderdeel van de ontwerpopdracht. Verder moet er gezorgd worden voor voldoende opvang en infiltratie van het regenwater in dit gebied. Ook een aantal waardevolle bomen moeten een plek krijgen in het ontwerp.

Ontwerpteam

Eind januari heeft de stad het ontwerpteam, een samenwerking tussen de bureaus Ney & Partners BXL en Omgeving cvba, gekozen voor het verder ontwerpen en bouwen van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Het ontwerp bestaat uit 3 bruggen die telkens op een groene aanloophelling liggen. Hierdoor ontstaan er rond de bruggen grote groene ruimtes, zijn de bruggen snel en eenvoudig te plaatsen en kan elke brug afzonderlijk worden aangepast bij een verdere ontwikkeling van het industrieterrein Blue Gate Antwerp of het project Lageweg.

De eerste brug, deze over het spoor, verbindt zoals de Krugerbrug nu Hoboken-Centrum met de Hobokense Polder en het in ontwikkeling zijnde groene industrieterrein Blue Gate Antwerp. De tweede brug maakt over de Zuidweg de verbinding naar het Jef van Lindenfietspad (F13) richting Hemiksem. Zo kunnen fietsers vanop de Lageweg of vanop de fietsostrade op termijn doorfietsen richting Schelde en het centrum van Antwerpen. De derde brug   gelegen op de lange aanloophelling tussen de Hobokense Polder en Blue Gate Antwerp, maakt het mogelijk om het natuurgebied onder deze brug door te trekken tot aan de nieuwe weg in Blue Gate Antwerp.

Op de brug over het spoor ligt aan de westkant, de kant van de Hobokense Polder, een fietspad van 4 meter breed. Fietsers kunnen zo makkelijk, en zonder in conflict te komen met voetgangers, aansluiten op de tweede brug naar de fietsostrade. Aan de andere kant van de brug over het spoor ligt een voetpad van 2 meter breed, waarlangs voetgangers de verbinding kunnen maken tussen de toekomstige ontwikkelingen van Blue Gate Antwerp of het project Lageweg. Aan beide kanten van het spoor kunnen voetgangers via een trap de Zuidweg of de Schroeilaan en zo de Hobokense Polder bereiken.